Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

Guadalupei Szűzanya 

Húsvét napján felajánlják Latin-Amerikát a guadalupei Szűzanyának, és könyörögnek a világjárvány végéért

Lelki áldozás 

Sebastian atya útmutatója a lelki áldozáshoz

Idők jelei 

P. Benvin Sebastian Madassery SVD elmélkedése a mai helyzettel kapcsolatban

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2020-ban nagyböjti üzenetének témája: „Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20).

Nagyböjtre 

Antonio Bello 1935-ben született Alessanóban és 1993-ban halt meg püspöki székhelyén, Molfettában. Plébánosként is sokat törődött a szegényekkel, kábítószerbetegekkel, karitászcsoportot hozott létre. 1982-ben kinevezték Molfetta püspökévé, három évre rá a Pax Christi nemzetközi mozgalom elnöke lett. Szerény, egyszerű életvitelt folytatott püspökként is. Busszal járt, sokat kerékpározott, hogy ne szennyezze a környezetet az autó használatával. Elbeszélgetett a kávézóban az emberekkel; ruhájáról nem lehetett felismerni püspöki méltóságát, hanem a tekintetéből sugárzott Krisztushívői és püspöki méltósága.

A pápa levele a Pápai Egyházi Akadémiához: legyen egy év missziós gyakorlat a képzésben 

Február 17-én hétfőn tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa levelét, mellyel Joseph Marino prelátushoz, a Pápai Egyházi Akadémia elnökéhez fordul. A pápa levelében azt kéri az Akadémia elnökétől, hogy a szentszéki diplomaták képzési folyamatába illesszenek be egy missziós gyakorlati évet, melyet a jelöltek saját egyházmegyéjükön kívül, a világ más részén töltenek, hogy ezzel a konkrét tapasztalattal járuljanak hozzá leendő küldetésük mind teljesebb betöltéséhez.

„Íróasztalunk mellett is lehetünk misszionáriusok” 

Giovanni Pietro Dal Toso érsek, a Pápai Missziós Művek elnöke és a Népek Evangelizációja Kongregáció társtitkára az aacheni Pápai Missziós Műveknél tett látogatása során szentmisét mutatott be.

Istenkereső mozdulatok 

Madassery Benvin Sebastian SVD atya a levélen csúszkálásról, a zöld sapkásokról és a hitről

(Tóth Ida)

Neve után az SVD (Societas Verbi Divini) az Isteni Ige Társaságát jelenti, vagyis a misszionárius verbita rend tagja. Elhivatottsággal jött Magyarországra, a láthatatlan értékekben hisz. Madassery Benvin Sebastian szerint egészséges, boldog életet élni csak közösségben lehet.

ELMÉLKEDÉS A NEK 2020 EUCHARISZTIKUS IMÁRÓL 

A Jóisten ajándékozó szeretetét láthatjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten ünnepelhetjük meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából Jézus Krisztus szeretetét az Eucharisztiában. Megemlékezhetünk velünk együtt érző és velünk együtt élő hűségéről és szeretetéről és a mi reményeinkről. Azzal a vággyal tesszük ezt, hogy egyénileg és közösségileg is kerüljünk közelebb az Eucharisztia titkához és ráhangolódjunk arra a kegyelmi ajándékra, amit a Kongresszus ünnepe által Jézus készített számunkra nemzetünk, Európa és az egész világ számára.
Az ima meghív arra, hogy elmélyültebb lelkiséggel és cselekvő szeretettel készítsük elő az Úr útjait az ünnepre.

Missziós beiktatás 

November 21-én 24 kisgyermeket iktatott be Sebastian atya a Szent Gyermekség Műve, azaz Missziós Gyermekek Társasága tagjai közé.

Bolhapiac 

 " De ő nem feledkezik meg soha a szegényről, s aki bajban is remél, nem csalódik    soha."  (Zsolt.9,19)