Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Adományok

Pénzadományok


A Pápai Missziós Művek a világmisszióban, Magyarországon és a Kárpát medencében vállalt céljainak támogatására hálásan fogadja az Önök pénzadományait.

Ezeket közvetlenül missziós vasárnapi gyűjtések alkalmával, vagy a különböző missziós programok során, illetve a missziós perselyekbe vagy a missziós gyermekcsoportok gyűjtődobozaiba bedobva lehet eljuttatni, de mód van csekken vagy átutalással történő adományozásra is.
Adataink:

Pápai Missziós Művek, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.
Számlavezető bank: Erste Bank, Budapest:
Bankszámla száma: 11600006-00000000-27778649
Kérésre csekket küldünk!

Amennyiben valaki az adományt a Pápai Missziós Művek valamelyik ága vagy a magyarországi PMM valamely konkrét célkitűzésének támogatására kívánja küldeni, kérjük jelezze a befizetési csekken vagy átutaláson.

Kérjük kísérjék figyelemmel az adománygyűjtő akciókról szóló híreket is!

Bélyeggyűjtés

A Pápai Missziós Művek támogatásként köszönettel fogad magyar és külföldi használt bélyegeket, bélyegalbumokat.     

Kérjük, hogy a borítékon vagy lapon lévő bélyegeket ne áztassák le,
hanem legkevesebb 1 cm-es ráhagyással vágják körbe,
és így összegyűjtve az alábbi címre küldjék el számunkra:

Pápai Missziós Művek
1223 Budapest
Jókai utca 14.

Imacsokor

Nagyon szép szokásról hallhattunk Indiából: Családok, közösségek felajánlást tesznek bizonyos célok érdekében vagy konkrét rászoruló személyekért, betegekért mondott imákból – esetenként többszáz imából – álló „csokor” egybekötésére.

Az imacsokrot gyakran kiegészítik böjt, zarándoklat vagy egyéb áldozat vállalásával is. A felajánlás végén egy szép képpel elküldik az érintettnek a közösség imacsokrát.
Az imacsokor valódi értékes ajándék és áldozat, amely mind az ajándékozóknak, mind a megajándékozottaknak nagyon sok lelki gazdagodást, életükben érzékelhető javulást eredményez!
Szeretettel bátorítunk mindenkit, minél több és színesebb csokor megkötésére!

Mi történik az adományokkal?

A Missziós Vasárnapi gyűjtés a Pápai Missziós Művek központi céljaira történik.

A plébános, a gondnok segítségével, összegyűjti a perselyeket és megszámolja a pénzt. Sok plébánián jelentős összeg gyűlik össze. Minden plébániatemplom felajánlja a misék során összegyűjtött perselypénzt, továbbá azokat az adományokat, melyeket a családok borítékban adnak át.

A Missziós Vasárnap elmúltával, a plébániák eljuttatják a pénzt a misszió országos központjába, ahol egy speciális alapban helyezik el. Az év elején, amikorra minden adomány beérkezik, az országos igazgató jelentést tesz a teljes összegről a római központba.  

Május hónapban a PMM országos igazgatói minden országból Rómába érkeznek, hogy ott döntést hozzanak, hogyan osszák szét a plébániákon összegyűjtött adományokat. A segítség adása a következők szerint történik:

1. Rendes támogatás, ami azt jelenti, hogy a missziós országokban minden püspök kap egy bizonyos összeget, munkája erősítéséhez;

2. Rendkívüli támogatás, mellyel lehetővé teszik templom-, kórház-, iskola- és szemináriumépítési projektek, vagy pasztorális projektek (kiv. katekéták képzése)   megvalósulását, vagy hogy élelmet, gyógyszert vagy más segélyt adhassanak.

Júliusban minden illetékes Missziós Iroda megkapja azon helyeknek listáját, ahová a gyűjtött pénzt küldeni kell. Az országos igazgató az összeget közvetlenül a  megjelölt országba küldi.
Így az Ön adománya segítségére lehet hitoktatóknak, akik összegyűjtik a gyermekeket és tanítják őket, vagy apácáknak, akik iskolát vagy kórházat vezetnek, néha a pap kapja a támogatást, hogy motort vagy autót vehessen, amellyel közösségeit látogatni tudja. Amit Ön a perselybe vagy borítékba tesz, végül egy távoli országban köt ki, mint Sri Lanka vagy Pakisztán; vagy valahol Afrikában.

Ebben az elosztási gyakorlatban talán a legkedvesebb dolog az egyetemesség: a katolikusok az összes országban adnak  ….  a katolikusok az összes missziós országban kapnak.  

Ez volt az utolsó parancs, amit Jézus adott nekünk: „Menjetek, és tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19)

A missziós gyermekek által gyűjtött adományok felhasználása

A rendszeres és alkalmi adományok révén évente mintegy 4000 - a világ legszegényebb gyermekeit szolgáló -  projekt megvalósulása kap támogatást.

a) Általános támogatás: a gyermekek javát szolgáló egyházmegyei pasztorációs programokra.
Ezek az adományok csak a Népek Evangelizációjának Kongregációjához tartozó egyházi hivataloknak adhatók. A püspöknek jelentést kell küldenie a gyermekek helyzetéről, az érdekükben folyó missziós tevékenységről és az előző évi általános támogatás felhasználásáról.

b) Rendkívüli támogatás: speciális projektek.
Ezeket elsősorban az „ad gentes” misszióban működő, a Népek Evangelizációjának Kongregációjához tartozó egyházi hivatalhoz küldik (missziós területek). A Kongregációval kapcsolatban nem álló egyházmegyék  rendkívüli segélyt kedvezményesen kaphatnak, a gyermekek misszióban való részvételének élénkítésére és missziós nevelésére szóló projektekre.
Ezek a rendkívüli támogatások a következő területekre vonatkoznak:

1. Misszióban való részvétel élénkítése és missziós nevelés:
A gyermekek és nevelőik egyetemes missziós lelkületének felkeltésére, élénkítésére, alakítására és fenntartására. Tanfolyamok szervezése a gyermekek missziós animátorai, segítői képzésére, gyermekek és felnőttek missziós nevelésére irányuló tevékenységek, a missziós anyagok és publikációk beszerzése). A Szent Gyermekség céljaival összhangban, minden projektnek tartalmaznia kell valamilyen keresztény és missziós oktatást, beleértve azokat is, melyek az élet védelmével állnak kapcsolatban.

2. Keresztény nevelés:
Speciális, az eredeti pasztorális programtól eltérő projektekben résztvevő gyermekek katetikai, lelki, liturgikus és apostoli képzésének támogatása (nevelési értekezletekre; kiadványokra, helyiségekre, audio-vizuális anyagok beszerzésére).

3. Iskolai és óvodai nevelés:
Élelmezési és tanítási kiadások támogatása; épületek, óvodák, általános iskolák építésére és fenntartására; oktatási eszközök beszerzésére. A nevelési költségeket, a tanítók fizetését és közlekedési költségeit, valamint az iskolai irodák működési költségeit a Missziós Gyermekség nem fedezi.

4. Az élet védelme:
A gyermekek klinikákon, szakorvosi rendelőben és kórházban történő ápolásának támogatása; sérült gyermekek, árvák vagy elhagyott gyermekek támogatása és segítése, árvaházak építése és fenntartása.


 

Kiadványok

Nincsen megjeleníthető elem!