Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Vendégként katolikus családoknál: a megszentelt életre való elhivatottság tanúiVissza a listához

2024. május 07.

Rustika nővér a Szent Ferenc Nővérei rendből elmondja: „A mi jelenlétünk a katolikusok között arra szolgál, hogy a fiatalokhoz közelebb vigyük a megszentelt életet, és hogy megmutassuk nekik, hogyan élik mindennapjaikat a megszentelt életű emberek. A rendi hivatás egy különleges kegyelem, amit Isten megad, és ezt a kegyelmet meg kell osztani gyerekekkel és fiatalokkal és közel kell vinni hozzájuk”. Soloban a családok meglátogatták a szerzetesek lakóhelyeit, így ismerték el nevelő munkájukat az iskolákban és árvaházakban.
Az indonéz egyház, Ferenc pápa szeptemberi látogatására készülve, elgondolkozik a papi és szerzetesi hivatások helyzetén.
A közép-jávai Magelang-beli „St. Petrus Canisius Mertoyudan” kisszemináriumban 194 kisszeminarista van – mondja p. Mark Yumartana SJ dékán. A kentungani (Yogyakarta) „St. Paul” nagyszemináriumban 68 papnövendék van – meséli p. Dwi Aryanto dékán.
Az utóbbi tíz évben sajnos csökkent az indonéziai rendekben és kongregációkban a hivatások száma: az 1980-as évekhez képest kevesebb a posztulánsok és novíciusok/novíciák száma a szerzetesházakban.
Egy kivétel van: Nyugat-Kalimantan tartományban, Borneo szigetének indonéz részén: 2021-ben 12 fiatal nő lépett be a kongregációba – mondja Kresentia Yati nővér a Szent Antal Ferences Missziós Nővérek kongregációjából, míg 10 lány novícia a koreai Ferences Testvériség nővéreinél, Pontianak-ban, Nyugat-Kalimantanban, és 24-en léptek be ugyanabban a tartományban az Istenanya Szeplőtelen Fogantatásának ferences nővérei rendbe.
 

(Fides)