Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

Találkozni jön a Feltámadott 

Versegi Beáta-Mária CB, a NEK oktatási referense írását olvashatják.

Kolumbiai családi ima 

Celina Mota Sánchez nővér, a kolumbiai Leticia apostoli vikariátus Pápai Missziós Művének egyházmegyei igazgatója, azokról a lelkipásztori és humanitárius kezdeményezésekről beszél, amiket azóta tettek, amióta életbe léptek a kormány rendelkezései a koronavírus járvánnyal kapcsolatban.

Guadalupei Szűzanya 

Húsvét napján felajánlják Latin-Amerikát a guadalupei Szűzanyának, és könyörögnek a világjárvány végéért

Lelki áldozás 

Sebastian atya útmutatója a lelki áldozáshoz

Idők jelei 

P. Benvin Sebastian Madassery SVD elmélkedése a mai helyzettel kapcsolatban

Ferenc pápa nagyböjti üzenete 

A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hívekhez a nagyböjt kezdetén. 2020-ban nagyböjti üzenetének témája: „Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (2Kor 5,20).

Nagyböjtre 

Antonio Bello 1935-ben született Alessanóban és 1993-ban halt meg püspöki székhelyén, Molfettában. Plébánosként is sokat törődött a szegényekkel, kábítószerbetegekkel, karitászcsoportot hozott létre. 1982-ben kinevezték Molfetta püspökévé, három évre rá a Pax Christi nemzetközi mozgalom elnöke lett. Szerény, egyszerű életvitelt folytatott püspökként is. Busszal járt, sokat kerékpározott, hogy ne szennyezze a környezetet az autó használatával. Elbeszélgetett a kávézóban az emberekkel; ruhájáról nem lehetett felismerni püspöki méltóságát, hanem a tekintetéből sugárzott Krisztushívői és püspöki méltósága.

A pápa levele a Pápai Egyházi Akadémiához: legyen egy év missziós gyakorlat a képzésben 

Február 17-én hétfőn tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa levelét, mellyel Joseph Marino prelátushoz, a Pápai Egyházi Akadémia elnökéhez fordul. A pápa levelében azt kéri az Akadémia elnökétől, hogy a szentszéki diplomaták képzési folyamatába illesszenek be egy missziós gyakorlati évet, melyet a jelöltek saját egyházmegyéjükön kívül, a világ más részén töltenek, hogy ezzel a konkrét tapasztalattal járuljanak hozzá leendő küldetésük mind teljesebb betöltéséhez.

„Íróasztalunk mellett is lehetünk misszionáriusok” 

Giovanni Pietro Dal Toso érsek, a Pápai Missziós Művek elnöke és a Népek Evangelizációja Kongregáció társtitkára az aacheni Pápai Missziós Műveknél tett látogatása során szentmisét mutatott be.

Istenkereső mozdulatok 

Madassery Benvin Sebastian SVD atya a levélen csúszkálásról, a zöld sapkásokról és a hitről

(Tóth Ida)

Neve után az SVD (Societas Verbi Divini) az Isteni Ige Társaságát jelenti, vagyis a misszionárius verbita rend tagja. Elhivatottsággal jött Magyarországra, a láthatatlan értékekben hisz. Madassery Benvin Sebastian szerint egészséges, boldog életet élni csak közösségben lehet.

ELMÉLKEDÉS A NEK 2020 EUCHARISZTIKUS IMÁRÓL 

A Jóisten ajándékozó szeretetét láthatjuk abban, hogy 2020-ban Budapesten ünnepelhetjük meg az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából Jézus Krisztus szeretetét az Eucharisztiában. Megemlékezhetünk velünk együtt érző és velünk együtt élő hűségéről és szeretetéről és a mi reményeinkről. Azzal a vággyal tesszük ezt, hogy egyénileg és közösségileg is kerüljünk közelebb az Eucharisztia titkához és ráhangolódjunk arra a kegyelmi ajándékra, amit a Kongresszus ünnepe által Jézus készített számunkra nemzetünk, Európa és az egész világ számára.
Az ima meghív arra, hogy elmélyültebb lelkiséggel és cselekvő szeretettel készítsük elő az Úr útjait az ünnepre.