Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

Romanelli atya: „Kérjük szent Porfírioszt, Gáza püspökét, hogy segítsen” 

„Ma Jeruzsálemben több pappal együtt ünnepeltem a szentmisét szent Porfíriosz ünnepén, aki Gáza püspöke volt. Ma minden gázai és gázai övezeti lakosért könyörögtünk hozzá, aki sok kegyelmet kapott az Úrtól” – mondja Romanelli atya, a gázai, Szent Családnak szentelt katolikus közösség plébánosa.

 

A Pápai Missziós Művek elnöke szolidáris életmódot kér: „Jót tenni jó” 

A németországi és európai keresztényeknek a nemzetközi világegyházi szolidaritást még erősebben kellene személyes értelmes feladatként felfogni. Erre buzdított Emilio Nappa érsek, a PMM elnöke, az aacheni Pápai Missziós Műveknél és Gyermekmissziónál tett látogatása alkalmával.

 

A misszió új korszaka felé – A Pápai Missziós Művek európai igazgatóinak találkozója Budapesten 

Az Isteni Ige Társasága budapest-budatétényi Szent Arnold Lelkigyakorlatos Háza adott otthont a Pápai Missziós Művek (PMM) európai igazgatói éves találkozójának február 5. és 9. között.

Kamilliánus misszionáriusok segítenek a pszichikailag beteg embereknek 

„Itt nincs időnk megöregedni, mert a különböző tevékenységek fiatalon tartanak minket” – írja Luigi Galvani atya az indonéziai Flores szigetéről.

 

Új templomok tanúskodnak Krisztusról a kínai metropoliszok új kerületeiben és perifériáján 

Egy új, Szent János tiszteletére felszentelt templom Pekingben jól ábrázolja azt a figyelmességet, amivel a kínai katolikus közösségek munkálkodnak azon, hogy Jézusról tanúságot tegyenek az újabban keletkezett városi kerületekben.

 

A karácsony az öröm és minden szolgaságtól való megszabadulás éjszakája: a misszionáriusok a belső jászol megépítésére buzdítják a híveket 

„Ahelyett, hogy csak a fizikai jászol felszerelésén dolgozzunk, ragaszkodtunk ahhoz, hogy építsük fel a belső jászolt, szívünk jászolát”. Ezt írja a cotonou-i Jó Pásztor templom plébánosa, Hubert Kèdowidé atya, karácsony ünnepe alkalmából, amely ünnep Beninben mély elragadtatást keltenek a keresztények között, de sok nem keresztény között is.

 

Szűz Máriával együtt fogadjuk be Jézust és tapasztaljuk meg a Szentlélek működését 

„Máriával együtt fogadjuk be Jézust”: ezek a szavak adták a vezérfonalat ahhoz a lelkigyakorlathoz, amin mintegy tíz katolikus laikus hívő vett részt a xiameni egyházmegyében.  

 

„Gyémánt jubileum” az Arábiai Miasszonyunk templomban 

Pénteken, december 8-án fejeződnek be az Arábiai Miasszonyunk templom évfordulójára rendezett ünnepségek az Aldo Berardi püspök, Észak-Arábia apostoli vikáriusa által celebrált szentmisével.

 

Több mint ötezer gyermek az egész országból ünnepli a Szent Gyermekség Műve 180. évfordulóját segítve kortársaiknak 

Sri Lanka is készül megünnepelni december 2-án a Pápai Missziós Művek Szent Gyermekség ágazata 180. évfordulóját, melyet 1843. május 19-én alapított Charles de Forbin-Janson püspök.

A papeetei érsek Orléansban képeztet ki bennszülött papjelölteket 

Október 28-án szentelte pappá Jean Pierre Cottanceau, Papeete érseke, Tareva Taiti-t, egy fiatal tahiti származású diakónust.

 

Krisztus Király ünnepe a kínai katolikus közösségeknél 

„Eleget tenni a Krisztus által adott szeretet parancsának, gyakorolva azt valójában és kézzelfoghatóan, ez feltétlenül szükséges az üdvözüléshez. A leghatásosabb út az üdvözüléshez az, hogy elismerjük Krisztus Királyságát a hitben.”

 

A nigériai missziós kongresszus kéri a hit iránti gyűlölet áldozatainak szentté avatását 

A nigériai katolikus egyház kilenc egyházi tartományából több mint háromszáz püspök, pap, szerzetes és világi hívő vett részt Owerriben a Mária mennybevétele székesegyházban október 24–27. között megrendezett V. Nemzeti Missziós Kongresszuson (NAMICON), amelyet a Nigériai Pápai Missziós Művek és a Nigériai Katolikus Titkárság Missziós és Párbeszéd Osztálya szervezett.