Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Két koreai pap indult el Ázsiába és Amerikába „ad gentes” misszionáriuskéntVissza a listához

2024. március 25.

A myeongdong-i katedrálisban március 21-én tartott szentmise keretében Szöul érseke, Peter Chung Soon-taick átadta a küldetést a két papnak, az egész helyi hívő közösség jelenlétében. Az eseményt a szöuli érsekség Külföldi Missziókért felelős részlege szervezte. A két pap: p. Henry Rok-soo Chung e p. Masseo Ho-bae Ki. Az első Santiago de Guatemala érsekségbe utazik, míg p. Ki a japáni Sapporo egyházmegyébe megy.
Szentbeszédében mons. Chung a bibliai történetről elmélkedett, amikor Isten hívta Ábrahámot, mondván: „Az ÚR ezt mondta Ábrahámnak: ’Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked!’ (1Móz 12. 1.) Ti ketten, kedves paptestvérek, megkezditek az alázatos utat, amit egykor Ábrahám is megtett, ti is Isten szeretetének útján járjatok. Sose feledjétek el Urunk szeretetét és védelmét, és legyetek olyan papok, akik azért imádkoznak, hogy belevésődjön szívetekbe az Úr által adományozott igazi szeretet”.
Mons. Chung ezután egy fakeresztet akasztott p. Henry Rok-soo Chung és p. Masseo Ho-bae Ki nyakába. Ez a szimbolikus gesztus mutatja elköteleződésüket, hogy mindig Jézus útját követik, miközben megélik missziós élményeiket. A kereszt – mondta – kézzelfogható emléke Krisztus áldozatának és tanításának, ami vezeti őket a hit útján és a mások szolgálatában.
A döntés, hogy külföldre küldjék a két papot, helyi egyházakhoz, amelyeknek különösen szükségük van apostoli és pasztorális erősítésre, visszatükrözi a szöuli érsekség elköteleződését az evangéliumnak az egész világon való elterjesztésére. A  „Tengerentúli Missziókért felelős részleg” aktívan benne van ebben a kötelezettségvállalásban 1989 óta, és a mai napig ellátta a képzést, és több mint 70 papot küldött a világ különböző részeibe. Jelenleg 22 pap teljesít szolgálatot 9 országban misszióban, köztük Japánban, Tajvanon, Guatemalában és Spanyolországban.

(Fides)