Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: „Új bor új tömlőkben”. Az első kínai szerzetesnői kongregáció a Shaanxi tartományban alapításának 100. évfordulóját ünnepliVissza a listához

2023. szeptember 20.

1923. szeptember 17-én az olasz Eugenio Massi ferences atya, Zhongjing apostoli vikáriusa és Francisco Ormazabal spanyol ferences misszionárius megalapították az első női kongregációt a tartományban azzal a céllal, hogy rábízzák az itteni szerzetesnőkre az evangélium hirdetését.
Az alapítás 100. évfordulójának megünneplése szeptember 13-án kezdődött a Szent Szív tiszteletére tartott virrasztással. 14-15-én találkozások, előadások és szemináriumok voltak a misszió témájával és a hivatástudat előmozdításával kapcsolatban. Az egyik találkozó alkalmával a nővérek által készített filmet vetítették le, aminek a címe „Kövess engem” volt, ebben lejátszották a tartomány püspökeinek üdvözletét is. Antonio Dang Mingyan, a Xi’an-i egyházmegye püspöke vezette a szeptember 16-i szertartást, szentbeszédében újra átgondolta a Szent Szív missziós nővéreinek missziós és karitatív elfoglaltságának száz évét, buzdítva őket, hogy új lelkesedéssel lássanak hozzá az Örömhír hirdetésének.
Jézus Szent Szívének ferences misszionárius nővérei testi és lelki energiájukat a pasztoráció szolgálatának szentelik a plébániákon, az árvaházakban, bölcsődékben, az Aids betegek befogadó házaiban és kb. 40 kis klinikán, amelyek ezen a vidéken vannak szétszóródva. Egy kis nyomdában készülnek folyóiratok a plébániák részére, és segédanyagok az apostoli munkához, míg egy kis művészeti műhelyben szentképek és Szűz Mária és a szentek szobrai készülnek. A nővérek miseruhákat is készítenek, hogy finanszírozni tudják vállalkozásaikat. Ezenkívül mind járnak képzésekre, azért is, hogy megkapják az állami akkreditálást, ami lehetővé teszi számukra, hogy a   felsőbb iskolákban  kínai nyelv,  hagyományos gyógymódok, valamint festészet oktatásával foglalkozhassanak.

(Fides)