Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Szent Chen Pál, a kínai vértanúVissza a listához

2022. szeptember 15.

Szent X. Piusz pápa 1908-ban avatta boldoggá, akkor vitték át testét a párizsi Notre Dame Szent Gyermekség kápolnájába. Szent II. János Pál pápa avatta szentté 2000-ben más kínai vértanúkkal együtt.
Mons. Louis S. Faurie, Kouy-Tchéou (Kína) apostoli vikárius leveléből idézünk, aki végigjárja Szent Pál életét, nehéz gyermekkorától egészen a kisszemináriumba való belépés elhatározásáig, holott még meg sem volt keresztelve: „Úgy tűnt neki, hogy angyalok által lakott szentélybe lépett. Egyenként megnézte társait, letette kis holmiját az ágy mellé a nagy szobában, és a kápolnába sietett. Ott az oltár előtt sírt a boldogságtól”. Látomása volt, ami később többször megismétlődött: „Felemelte fejét és nézte az oltárt. Mint egy álomban, messze tündökölt, vértől foltosan”. Aztán a fájdalmas találkozás apjával, aki hiányolja őt otthon, hogy anyagilag segítse a családot, végül a felvétel a nagyszemináriumba. Olvashatunk a börtönben töltött időről, a hit ellenségeinek gonoszságáról, a reményről, ami lelket önt Pálba, társairól, Josephről és Jean Baptiste-ról. Néhány nappal haláluk előtt ők hárman levelet írtak a püspöknek latinul. „Érezzük, hogy közel a nap, körülöttünk nagy csend van, mi derűsek vagyunk, különleges béke van bennünk. Érezzük, hogy az Úr velünk van.”

(www.ppoomm.va)