Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Pápua Új-Guinea: Rabaul első bennszülött érseke boldog ToRot közvetlen utódjaVissza a listához

2020. november 24.

„Köszönöm Istennek az elmúlt éveket, valamint Bereina és Kavieng egyházmegyékben kapott lelkipásztori tapasztalataimat. Úgy térek vissza Rabaul-ba mint Jézus Názáretbe: ott ítélte meg őt a nép azért, amit tett. Lesznek néhányan, akik döntéseimet megkérdőjelezik, de minden amit kérek, az ő együttműködésük és türelmük, hogy a közösséget Isten fényével és kegyelmével tudjam új pásztorként vezetni” – mondta Rochus Josef Tatamai (MSC) püspök, Rabaul új érseke a hívekhez intézett beszédében az ünnepi istentisztelet keretében, amelyet az érseki szék 8. pásztoraként való beiktatásakor tartott. A szentmisén jelen volt Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek apostoli nunciusa, Kurian Mathew Vayalunkal érsek is.
Tatamai érsek, aki 11 évig tevékenykedett a Bereina-i egyházmegyében és két évig a Kavieng-i egyházmegyében, közvetlen utódja Peter ToRotnak, aki hitoktató és vértanú volt Pápuában.
Az új érsek a családokhoz fordult beszédében, felkérte a szülőket, hogy bátorítsák gyermekeiket, hogy „szent életet éljenek az egyházban”. „Imádkozzanak gyermekeinkért, hogy hívő emberek legyenek és hogy álljanak az egyház szolgálatába hitoktatóként, papként és szerzetesként”.
A helyi emberek különösen értékelik azt a tényt, hogy a püspökségnek először van a térségből való bennszülött érseke.
„Az első bennszülött érsek általi tulajdonbavétel nemcsak az egyház számára volt mérföldkő, hanem az egész tartomány számára is. Ez egy nagyon fontos és jelentős lépés. Hálásak vagyunk Istennek ezért az ajándékért” – mondja Patricia, egy katolikus asszony. Az első hét érsek misszionárius volt, míg „ez az első alkalom, hogy egyvalaki közülünk, aki itt született és itt nőtt fel, arra hivatott, hogy vezesse az egyházat” – teszi hozzá.
Pápua Új-Guineának hatmillió lakosa van és „keresztény ország”, ahogy az alkotmányban rögzítve van. A lakosság 95%-a keresztény, ebből 27% katolikus.

(Fides hírügynökség)