Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Pápa imájaVissza a listához

2019. június 26.

Mennyei Atyánk,
amikor Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus
feltámadt a halottak közül,
tanítványainak a következő nagy megbízást adta:
„Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet.”
Te emlékeztetsz minket arra, hogy
keresztségünknél fogva
részt veszünk az egyház küldetésében
és felelősek vagyunk érte.
Add meg nekünk a Szentlélek ajándékait,
hogy bátran és határozottan
tanúskodjunk az Evangéliumról.
A küldetés, amit Krisztus egyházára bízott,
még messze nincs beteljesítve.
Ezért kérünk Téged, adj új ötleteket és hatékony formákat (?),
hogy életet és fényt vihessünk a mai világba.

Segíts minket, hogy Jézus Krisztus megmentő szeretetét és irgalmasságát
Minden néppel megtapasztaltathassuk,
Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben
Most és mindörökké. Ámen.