Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: „Ne féljetek”: a fiatalokat bátorítják, hogy válasszák a szerzetesi életetVissza a listához

2022. június 15.

A PMM igazgatója a szülőkhöz intézett felszólalásában a következőket is mondta: „Imádkozzunk, hogy növekedjen az aratás munkásainak száma Isten Országában. A világ szenved a járvány miatt, és sok háború van folyamatban. Látunk halált, betegséget, szegénységet, munkanélküliséget, bizonytalan szociális, politikai és gazdasági helyzetet sok nemzet életében.
Ebben az összefüggésben a mi felelősségünk a megszentelt életre való hivatások ápolása, azért, hogy egy jobb világ reményét tápláljuk. Szükségünk van imára. Szülők és tanárok, a gyermekek nevelésében a tietek a felelősség, hogy Jézus Krisztus evangéliuma követésére neveljétek őket, oly módon, hogy Isten kegyelmével megszülessen szívükben az égő vágy a szerzetesi élethez való csatlakozásra”.
A nemzeti igazgató meghívja a fiatalokat, akik észreveszik Isten hívását a szíveikben, hogy lépjenek be a szemináriumokba és a képzési központokba, hogy elkezdhessék az utat, ami a papságra, illetve szerzetességre vezet. Ezenkívül ezt írja: „Felhívással fordulok a szülőkhöz, hogy otthon tanítsák meg a gyermekeiknek a keresztény értékeket, amelyek segítenek növekedni vágyukat arra, hogy kövessék Krisztust a szerzetesi életben”.
Ferenc pápa és a bangladesi katolikus püspöki konferencia nevében Hadima atya kifejezi minden hívő felé „őszinte háláját és megbecsülését az adományokért, imákért, áldozathozatalért, anyagi támogatásért, a jövendőbeli papok, nővérek, szerzetesek jólétéért és képzéséért”.

Bangladesben, amely egy muzulmán ország 400000 katolikussal, 2022-ben 12 fiatal katolikust szenteltek diakónussá és 15 lány lett szerzetesnővér.

(Fides)