Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Misszionáriusok Xavéri Szent Ferenc példáját követve: 38 új pap, ajándék az egyháznakVissza a listához

2021. december 07.

A papszentelést ünnepélyesen végezték Xavéri Szent Ferenc, a missziók védőszentje ünnepén, azzal a különleges szándékkal, hogy a papok a Szent ihletére misszionáljanak. December 3-án Mons. Emmanuel Nguyen Hong Son, a dél-vietnami Ba Ria egyházmegye püspöke, celebrálta a szentmisét, amikor 6 jezsuitát szentelt a Szent József Akadémia kápolnájában. A püspök a következőket mondta: „A liturgikus rítust követjük, amelyet az apostolok ideje óta hagyományoztak a mai egyházra. A papság a jelöltek számára egy kegyelem és küldetés, hogy Jézus papi szolgálatát végezzék.” A püspök minden jelenlévőt arra kért, hogy imádkozzanak, „hogy az új papok megéljék a prófétai küldetést azáltal, hogy Isten szavát hirdetik a híveknek”.
A hanoi főegyházmegye is örül a 15 új aratómunkásnak az Úr szőlőjében.
„Legyenek az új papok ügyes aratómunkások, akik szorgalmasan járnak a földekre, hogy a lelkeket Istenhez vezessék” – mondta Hanoi érseke, Joseph Vu Van Thien a szentelési mise kezdetén.
Északabbra, a Lang Son egyházmegye hegyes területén kilenc új papot szenteltek, akiknek Joseph Chau Ngoc Tri püspök a következőket mondta:
„A papok Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről és az Ő egész emberiséget érintő megváltásáról prédikálnak. Ahhoz, hogy papok és misszionáriusok legyünk, mint Xavéri Szent Ferenc, az evangelizációs misszió iránti szenvedélytől kell égnie a szívünknek”. Arra emlékeztette a jelölteket: „A papság nem egy hatalom, hogy másokon uralkodjunk, nem is egy pozíció, hogy magunknak vagy családunknak hasznára váljunk. Ezek a jelöltek meghallották Isten hívását, hogy jöjjenek el erre a távoli hegyi vidékre, messze barátoktól és rokonoktól, hogy itt szolgálják Isten népét.”
Egy másik hegyi egyházmegyében, Kon Tum-ban is szenteltek 8 papot és 9 diakónust december 3-án. Aloisio Nguyen Hung Vi püspök prédikációjában hangsúlyozta: „Minden papnak és diakónusnak 4 dologra van szüksége: Istenhez való közelségre, a püspökhöz való közelségre, a papság tagjaihoz való közelségre, Isten népéhez való közelségre”.
A püspök hozzátette: „A pap feladata az, hogy az evangéliumot hirdesse, vezesse a népet, hogy Isten Igéje szerint éljen, törődjön a plébániai közösséggel. Így őt a közösség vezetőjének fogják tekinteni. De egy vezető Jézus stílusában teljesen más: ő a nép szolgája, a lelkipásztori felebaráti szeretetet Jézus példája nyomán éli meg.”

(Fides)