Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Maradjatok meg az Isten szeretetébenVissza a listához

2017. május 24.

Kedves Művész úr, gyermekkorában hogyan élte meg a hitét? Járt-e közösségbe, hittanra, találkozókra?

Speciális keresztény gyermekkorom volt, mert nagyon vallásos, katolikus családba születtem. Szüleim pedagógusok voltak, soha nem léptek be a pártba. Otthon nem mehettünk szentmisére, mindig máshova mentünk. Attól függően, milyen volt a pap, sekrestyében, karzaton találkoztunk orvosokkal, kulákokkal, mindenféle emberekkel: a környék keresztény világát megismertük. Az egyik pap nagybátyámat a börtönben verték, a másikat egészen Münchenig. Tehát katolikus családban nőttem fel, hittanra nem járhattam, de otthon megkaptuk az alapokat. Mikor a pap nagybátyám kijött a börtönből, megtanított latinul ministrálni, és hat vagy hét évig minden hajnalban mentem vele ministrálni. Nagyon szép keresztény életem volt a kommunizmusban. Rejtett, de szép keresztény életet éltünk.

Hogyan lehet megélni a hitet a színpadon?

Visszakérdezek: hogyan lehet megélni hit nélkül a színpadot? Egy időben kettős életet éltem. Kamaszkoromban beléptem a KISZ-be a továbbtanulás miatt és ettől liberális-keresztény életem lett. A színpadon mindig szerettem volna szent lenni, azaz művész, de a magánéletben nem voltam mindig szent és nem voltam mindig művész. Művésznek lenni azt jelenti, hogy szentnek lenni. Most már rájöttem, hogy nem lehet kettős életet élni: a magánéletben is szentnek kell lenni és a színpadon is.

Ez nem azt jelenti, hogy negatív szerepet nem kell eljátszani. El kell játszani Pilátust is, Júdást is, nem csak Jézust és Máriát a Passióban, de ha a Passiónak nem az a vége, hogy Krisztus feltámadt, akkor hiába játszom benne. A Jézus Krisztus szupersztárban játszhatnék, de nekem nem szabad. Mert katolikus vagyok. Ott nem a feltámadás van a végén, nem is az a címe, hogy „Jézus Krisztus, a Megváltó”, hanem Jézus Krisztus szupersztár. Ez – finoman fogalmazva  –  nem egy Istent dicsérő szerzemény. Tehát nekem el kell játszanom a negatívot is, ha nő lennék, Mária Magdolnát is, mert az egész mű az igazságra irányul, és az igazság szabaddá tesz. Lehet a színpadon még egy negatív figurával is evangelizátor a színész: ember, ilyen ne legyél!

Volt-e olyan helyzet, amikor a hite, meggyőződése miatt hátrány érte a művészi pályán?

Számtalanszor, hála a Jóistennek. Mert ez azt jelenti, hogy jó úton járok, és ezek nagyobb érdemek, mint a Kossuth-díj meg egyéb díjak. Akkor nehéz elviselni, de rájön az ember, hogy: Uram, ezt megint csak azért kaptam, hogy megerősödjek a kereszthordozásban. Sokszor ez nagy fájdalommal jár, de ebben is példát mutatott nekünk az Úr Jézus meg a Mamája.

Van-e olyan kedves története, amikor tanúságot tett akár a színpadon, akár a színésztársak között?

Sok van. Az egyik az, amikor a színésztársak közül valaki keresztapjának, vagy a gyermeke keresztapjának kért föl, vagy megvallotta, hogy tanúságtételemen keresztül indult el valahova. A legfinomabb ilyen megtérés az volt, hogy egyszer egy hölgy hallott egy tanúságtételt és kérte, hogy imádkozzak érte, mert rákos beteg. Azt kaptam a szívemben, hogy mondjak el érte mindennap egy rózsafüzért. De én naponta ötöt mondok. És elmondtam. Karácsonyra kaptam tőle egy feszületet és azt mondta: köszönöm, meggyógyultam. Ki vagyok én? Nagyon használ engem a Jóisten. Nagyon szeret. De ehhez nekem is meg kellett térni, sőt mindennap meg kell térnem. Elmondhatom a legnagyobb örömömet, hogy katolikusként mindennap áldott állapotban lehetek, mint Mária. Szívem alatt hordhatom az Úr Jézust: napi szentmise, szentáldozás. „Én veletek leszek a világ végéig”.

Hogyan lehet színészként misszionálni?

Szabad és kell! Legyetek ravaszak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok. Tehát készüljetek föl az ördög praktikájából, de ti maradjatok az Isten szeretetében. Mi a dráma? A jónak és a rossznak az ütköztetése. Mi a jó? Ami az Istennek jó. És mi a rossz? Ami az Istennek rossz.

Jól játszani azt jelenti, hogy jól ütköztetem a jót és a rosszat. Ezt úgy írja József Attila, hogy „pontosan, szépen” játszani. Ez vonatkozik pozitív, negatív szereplésre is. De még egyszer mondom – meg kell vizsgálni, hogy az egész cselekmény az Isten dicsőségére és az emberek javára készül-e vagy sem. Azon belül lehet, hogy nekem egy pozitív vagy egy negatív példázatot kell felmutatnom. De az egész műnek van-e katarzisa? Ez itt a lényeg. Azt mondja Arisztotelész: ha a cselekvésnek nincs önmagán túlmutató természetfölötti célja, akkor a cselekvés csak profán, világias. Az igazi cselekvés mindig szakrális. Azt mondom, hogy kereszténység nélkül is lehet színpadon, filmen, más művészeti ágakban megnyilvánulni, de nem érdemes. Lehet – én már tudom, hogy máshogy nem szabad. Csak keresztényként szabad megnyilvánulni – mind a magánéletben… Erről szól egyébként kedvenc filmem, az Andrej Rubljov, hogy az tud igazán jó ikont festeni, aki maga is ikon. Az tud jól prédikálni, jól gyóntatni, jól tanítani, aki maga is hiteles tanítvány.

Tudna-e rövid üzenetet adni a Népek Missziója magazin valamint a honlapunk olvasóinak az idők jeleit felismervén?

Márián keresztül lehet legjobban eljutni az Istenhez. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ez megfelelt már egyszer, akkor nekünk miért nem? Máriát nem szabad imádni, de nagyon kell szeretni és tisztelni. Imádni csak az Istent szabad. De az emberek közül Mária olyan finoman, fehér vértanúként viselte Fia vértanúságát is, hogy … figyeljünk a Mamára Fatimában, Lourdes-ban, Nadzsuban vagy Guadalupéban…. Mi magyarok olyan gazdagok vagyunk, hiszen mi kaptuk a Szeretetlángot, a Szűzanya szívében fogant életet! Rajtunk keresztül terjed! Persze hogy igaza van Pio atyának, amikor azt mondja, hogy innen száll föl az, ami megváltoztatja az egész világot. Elindult, lehet csatlakozni hozzá. Magyarország egy különös hely Szent Istvánnak köszönhetően! Gandhi pedig azt mondta: ha minden keresztény olyan volna, mint Szent Ferenc, én már régen keresztény volnék! Nem fogunk meglepődni, ha bekerülünk a mennyországba, ott lesz Gandhi! Figyeljetek a Mamára! Hozza, készíti a Szeplőtelen Szív diadalán keresztül a Szentséges Szív eucharisztikus diadalát. Tartsatok ki a szentségekben! Ezt tudom üzenni, de ezt nem is én üzenem, én csak mondom azt, amit a Mama kér.

Köszönöm szépen a beszélgetést.

Én is köszönöm!                                                                                      

Sz.B.