Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: „Majdnem 100 éve vagyunk itt az országban, elvisszük az evangéliumot az embereknek”Vissza a listához

2021. július 16.

„Majdnem egy évszázada vannak jelen Mozambikban a Consolata-misszionáriusok: iskolákat alapítottak az országban, így erős keresztény közösségek alakultak ki, melyek ellenállnak a következő viharoknak: háborúk, államosítás, polgárháború és természeti katasztrófák. A legtöbb politikus, aki most az ország sorsát igazgatja, katolikus iskolába járt. A mozambiki egyháznak szüksége van manapság képzett vezető személyiségekre, pl. az egyházmegyei szemináriumok vezetéséhez és a helyi papság képzéséhez.” – ezt mondja Ayres Osmarin atya, Consolata-misszionárius, azokról a kihívásokról, amelyekkel a boldog Giuseppe Allamano által alapított kongregáció tagjai nap mint nap szembesülnek az afrikai országban. „Nampulában 40 plébánia van – magyarázza Ayres atya -, egyházmegyés pap van 36 és szerzetes 12. Nagy plébániák ezek, lehet 100 km is két plébánia között, ezért a papok a lehető legjobb tudásukat adják az óriási nehézségek ellenére”.
A Consolata-misszionáriusoknak az evangelizáció iránti elkötelezettsége szociális természetű projektekre és a gazdasági fejlődés elősegítésére is érvényes: „Az utóbbi években átalakítottuk az egykori papi szeminárium termeit, így meg tudtuk nyitni a két tannyelvű középiskolát, ahol a diákok angolul és portugálul tanulnak.”
A misszionáriusok egy sónyerő berendezést működtetnek, hogy javítsák a nova mambone-i közösség életszínvonalát és a foglalkoztatottsági helyzetet. „33 munkás dolgozik ott, és a só begyűjtésének időszakában – áprilistól decemberig - ehhez jön még kb. 60 ember. Így 93 ember és családjaik húznak hasznot a projektből”.
„A helyi közösségnek köszönhetően fenn tudunk tartani egy könyvtárat a bennszülött tanulóknak, támogatást tudunk adni a tandíj fizetéséhez szegény családoknak, olvasás-és írástanfolyamokat tudunk fizetni a munkásoknak, valamint nők egy csoportjának tudunk finanszírozni bevételt hozó kisebb munkákat.”

(Fides hírügynökség)