Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Lelki áldozásVissza a listához

2020. március 20.

Kedves testvérek!

 

A vírus miatt kialakult helyzetben sokan kérdezik, mit jelent valójában a lelki áldozás. Talán életünkben soha nem volt erre szükség, de most eljött az idő, hogy ezt is megtanuljuk kellőképpen és jól végezzük. Az Egyház tanítására alapozva próbálom megmagyarázni, mit jelent a lelki áldozás.

A lelki áldozás, vagyis a communio spiritualis az áldozás egyik módja. De ez nem válthatja ki a tényleges szentáldozást. Ezt csak akkor végezhetjük, amikor külső körülmények (mint pl. a mostani helyzet) akadályoznak abban, hogy tényleges szentáldozást végezzünk.
Aki halálos bűnben van, abban a lelki áldozás nem hoz Krisztussal való egyesülést (communio).
A méltatlanul végzett lelki áldozás (ez azt jelenti, hogy halálos bűn állapotában vagy szentségi böjt nélkül) nem valósít meg szentségtörést.
A lelki áldozást minden hívőnek ajánlják. Azoknak is, akik el vannak tiltva a gyónástól és szentáldozástól.

Aquinoi Szent Tamás szerint a lelki áldozás: „buzgó vágyakozás Jézus vételére az Oltáriszentségben, és az Ő szeretetteljes átölelése úgy, mintha már vételeztük is volna Őt.”

Pár javaslat arra, hogyan kell készülni a lelki áldozásra.

Néhány percig néma csendben készüljünk magunkban. Azután tudatosan vessünk keresztet.
Indítsuk fel a tökéletes bűnbánatot, azután mondjuk el a bűnbánati imát. Gyónom…
Tartsunk megint kis csendet és adjunk hálát Istennek, hogy megbocsájtotta bűneinket.
Olvassuk el a napi evangéliumot és elmélkedjünk csöndben róla.
Ajánljuk fel életünket Istennek egy rövid imát mondván magunkban.
Elmélkedjünk az Utolsó vacsoráról.
Tudatosan mondjuk el az Úr imáját.
Azután mondjuk el az Isten Bárányát.
A következő imát elmondván végezzük a lelki áldozást:

Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél és teljesen egyesítem magamat Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled.

Az ima után maradjunk csöndben egy ideig.

Mondjunk egy rövid hálaadó imát és keresztvetéssel fejezzük be.

Aki tiszta szeretettel és őszinte szívvel végzi a lelki áldozást, annak megadja a Lélek azt a kegyelmet, hogy valóban egyesüljön Krisztussal. Ezt kívánom mindenkinek ezekben a napokban.