Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Krisztus misszionárius tanítványai vagyunkVissza a listához

2017. június 27.

A mai evangéliumi szakaszban (Mt 10,26-33) Jézus, miután meghívta és missziós feladattal bízta meg tanítványait, felkészíti őket, hogy szembe tudjanak nézni a megpróbáltatásokkal és üldöztetésekkel, amelyekkel majd küldetésük során találkoznak. Misszióba menni nem túristáskodást jelent – mondta a pápa, idézve Jézus figyelmeztetését: „Üldöztetésben lesz részetek”. Majd így buzdítja övéit: „Ne féljetek az emberektől, hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne […]. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal. […] Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni!” Csak a testet tudják megölni, nincs rá hatalmuk, hogy a lelket megöljék: ezektől ne féljetek. Jézus nem garantálja tanítványainak, hogy sikeres lesz missziójuk, és nem óvja meg őket sem a kudarcoktól, sem a szenvedésektől. A tanítványoknak számolniuk kell mind az elutasítás, mind az üldöztetés lehetőségével. Ez kissé ijesztő, de ez az igazság – szögezte le Ferenc pápa.

Ne féljetek! - Az üldözők nem tudják megölni a lelket

A tanítvány arra kapott meghívást, hogy életét Krisztuséhoz hasonlóvá tegye, akit üldöztek az emberek, aki megismerte az elutasítást, a magára hagyatottságot és a kereszthalált. Nem létezik keresztény misszió a nyugalom jegyében. A nehézségek és a fáradozások az evangelizálás részét képezik. A megpróbáltatások nyújtsanak alkalmat arra, hogy megvizsgáljuk hitünk és Jézushoz fűződő kapcsolatunk hitelességét – mondta beszédében Ferenc pápa. Ezek a nehézségek jelentsenek lehetőséget arra, hogy még inkább végezzük missziós feladatunkat és növekedjünk az Istenbe, Atyánkba vetett bizalomban, aki soha nem hagyja magára gyermekeit a vihar órájában. A keresztény tanúságtétel nehézségei között soha nem feledkezik meg rólunk, hanem mindig támaszt nyújt atyai gondoskodásával. Ezért a mai evangéliumi szakaszban Jézus háromszor is biztosítja tanítványait: „Ne féljetek!”

Imádkozzunk üldözött testvéreinkért!

A keresztényüldözés napjainkban is jelen van. Imádkozunk üldözött testvéreinkért és dicsőítjük Istent, hogy mindezek ellenére továbbra is bátran és hitükhöz hűen tanúságot tesznek. Példájuk segít bennünket, hogy ne habozzunk Krisztust választani, bátran tanúságot téve róla a mindennapi élet helyzeteiben, látszólag nyugodt környezetekben is. Azon túl, hogy mint „bárányokat a farkasok közé”, az Úr, ma is, mint őrszemeket küld el minket az emberek közé, akik nem akarják, hogy felébresszék őket a nagyvilági kábultságból, amely nem vesz tudomást az evangéliumi igazság szavairól, tovatűnő igazságokat gyártva magának. Ha ilyen környezetekben élünk és az evangélium szavait hirdetjük, akkor zavarjuk őket és nem jó szemmel néznek ránk.

Mindnyájan értékesek vagyunk Jézus számára

Az Úr azonban ma is azt mondja, amit tanítványainak mondott abban az időben: „Ne féljetek!” Ne felejtsük el ezt a szót: mindig, amikor nehézségekkel küzdünk, amikor üldöznek, vagy valami miatt szenvedünk, halljuk meg szívünkben Jézus hangját: „Ne féljetek! Ne félj, haladj tovább előre! Én veled vagyok!” Ne féljetek azoktól, akik kinevetnek benneteket vagy rosszul bánnak veletek. Sokan vannak azok, akik szemünkbe mosolyognak, de hátunk mögött küzdenek az evangélium ellen. Mindnyájan ismerjük őket. Jézus nem hagy minket egyedül, értékesek vagyunk számára. Ezért nem hagy minket magunkra: mindnyájan értékesek vagyunk Jézusnak és Ő elkísér bennünket.

A misszióban nem a siker számít, hanem a Krisztushoz való feltétlen hűség

Szűz Mária, az Isten Szavához való csatlakozás alázatos és bátor példaképe segítsen bennünket, hogy megértsük: a hitről való tanúságtételben nem számítanak a sikerek, hanem a hűség, a Krisztushoz való hűség, elismerve bármilyen helyzetben, még a legproblémásabb körülmény között is annak a felbecsülhetetlen ajándékát, hogy Jézus misszionárius tanítványai vagyunk.

Forrás: Vatikáni Rádió