Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: KitüntetésVissza a listához

2021. szeptember 17.


Ferencziné Hajdu Mónika tanárnő
érseki kitüntetésben részesült
Ferencziné Hajdú Mónika biológia – rajz szakos tanárnő pedagógus pályáját 1988-ban kezdte. Pályafutását elhivatottság,
a gyermekszeretet, az igényesség, a gyerekek és az iskola iránti
elkötelezettség jellemzi.
A tanítási óráin a kreativitás, a gyermekekkel való sokoldalú törődés, értékközvetítés, élménynyújtás kap hangsúlyos szerepet. Érdekes, új, ötletes módszereinek gyöngyszemeit a lelki nevelés fontosságának fonalára fűzögeti.
Tanítványait szeretettel, empátiával, a keresztény értékeket szem előtt tartva formálja. Szilárd erkölcsi alapokon álló munkájával igazodási pontot jelent számukra, egész életen át ható hiteles, követendő értékmintát ad.
A mindennapok munkája mellett belső igénye a folyamatos önképzés, a szakmai megújulás.
Kiváló szaktanári munkáját számtalan versenyeredmény is megkoronázza.
Mindkét tantárgyából országos versenyekre juttatja tanítványait, rajzból már sikerült országos első helyezést is elérniük.
Komoly szerepe volt iskolánk megalapításában, alapértékeinek a
megteremtésében és annak gyakorlati megvalósításában. Kiváló esztétikai érzékkel tervezi és valósítja meg intézményünk folyamatos dekorálását, ezzel is hozzájárul iskolánk pozitív, inspiráló légkörének kialakításához.
Kiemelkedően tevékeny az iskolai hitélet formálásában. A Pápai Missziós Művek önkéntes csoportvezetőjeként igyekszik felébreszteni a gyermekekben a missziós tudatot, a jótékonyság és keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat. Célja, hogy diákjai felelősségteljes keresztényekké, katolikus értékrendű személyiségekké váljanak. Rendszeresen szervez a hitélettel kapcsolatos programokat, versenyeket, táborokat.
Értékközvetítő munkája túlmutat az országhatáron is. 2014 márciusától jár a Vasárnapi Iskola alapítvány önkénteseként a Felvidékre. Célja, hogy az anyanyelv ápolásával, magyar kultúránk megőrzésével, megmaradjon a határon kívül élő honfitársaink magyarságtudata, keresztény identitása. Elhivatott pedagógusként missziót teljesít, mellyel hű marad a Kölcsey gondolathoz: „a
múltat nem veszítve szem elől, a jövőre is hatással tud lenni.”
Szívből gratulálunk!