Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Két új kápolna és két új pap a lahorei főegyházmegyébenVissza a listához

2023. május 10.

Ezt a két új kápolnát és missziós állomást szentelte fel és áldotta meg Lahore érseke, Sebastian Francis Shaw OFM, egy, a Sangla Hill-i Szentlélek plébánián tett lelkipásztori látogatás keretében. Ezt a plébániát a belga kapucínusok alapították 1911-ben, és 2009-ben bízták rá a Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusaira.
Az elmúlt években a misszionáriusok apostoli buzgósággal szentelték magukat a hívek lelkipásztori gondozásának és az evangelizációnak azon a területen, ahol ma kb. 7000 katolikus hívő él.
Az új kápolnák két „missziós állomást” alkotnak kis paraszti falvakban, ahol állandóan nőtt a katolikus családok száma: az ars-i plébánosról elnevezett templom Chathy Chak faluban, míg a Szent Clarence Clarence Colony faluban épült.
A templommegáldáson részt vett p. Khan Paulus OMI, a pakisztáni Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai küldöttségének elöljárója, számtalan pap, szerzetes, nővér és hívő mellett, akik a Szentlélek plébániájára járnak.
A Vianney Szent János templomban több mint nyolcvanan részesültek a bérmálás szentségében.
A pakisztáni Szeplőtelen Szűz Missziós Oblátusai kongregáció egy másik eseményt is ünnepelt az elmúlt napokban: két misszionárius pappá szentelését, akiket a lahore-i Szent Szív katedrálisban Sebastian Francis Shaw érsek szentelt fel.
Az érsek hálát adott Istennek „a két új pap ajándékáért”, és az evangélium szavaival buzdította őket: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48) Majd így folytatta: „Ha állhatatosak maradtok a Krisztusba vetett hitben, semmilyen aggodalom vagy gond nem rendíthet meg titeket. Vegyétek fel mindennap kereszteteket, és kövessétek Jézust a tökéletesség útján. Isten legyen mindig veletek”.
A lahorei főegyházmegyében 582000 katolikus él a kb. 33 millió lakosból, a többség muzulmán. 30 plébánia van.
Az első oblátus misszionáriusok (három fiatal sri lankai pap) 1971-ben jöttek Pakisztánba mons. Francis Benedict Cialeo OP, Lyallpur-i (ma Faisalabad) egyházmegye akkori püspöke meghívására.

(Fides)