Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Imák és felajánlások a hivatások támogatására: a pekingi plébániák 50 ezer eurót gyűjtöttek az egyházmegyei szemináriumnakVissza a listához

2023. május 11.

A Giuseppe Li Shan püspöknek, a plébánosoknak és laikus híveknek küldött köszönölevélben, amit a szeminárium diákjai és tanárai írtak alá, hangsúlyozzák, hogy a járvány miatti hároméves szünet után újra megrendezett gyűjtés folyamán „ugyanazt a nagylelkűséget, lelkesedést és hitet tapasztaltuk, és nagyon meg vagyunk hatva”.
A gazdasági nehézségek ellenére is, a plébánosok nagy odaadással dolgoztak azon, hogy meghirdessék a hivatásokért való imádság világnapját, arra hívva minden megkeresztelt katolikust, hogy nézzen szembe a szeminaristák képzésének anyagi szükségleteivel, akik a jövőben szolgálni fogják a közösségeket.  
„Kérjük a püspököt, a papokat és a híveket, hogy folytassák a szeminárium támogatását és az érte mondott imákat, hogy minél több fiatal csatlakozzon hozzánk az egyház szolgálatára. Mi is mindig megemlékezünk rólatok imádságainkban” – olvasható a köszönőlevélben. Az egyházmegyei közösség különböző módokon juttatja kifejezésre a Kína különböző részeiből érkezett szemináriumi fiatalok támogatását és a hozzájuk való közelséget. Főleg a pekingi Szent Mihály plébánia hívei – ez volt a szeminárium kápolnája egy időben, aztán 2003-ban plébánia lett, a környék lelkipásztori igényeinek kielégítésére, és ma is a szeminaristák lelkipásztori gyakornokságának helye – gyermekeiknek tekintik a szeminaristákat, ellátják őket könyvekkel és élelemmel egész évben, nem csak nagy ünnepek alkalmával, vagy a Hivatások Napján.
2021-ben ünnepelte a pekingi szeminárium alapításának 40. évfordulóját. Eddig az évig 320 szeminaristát nevelt, amelyből 187-et szenteltek pappá, hárman püspökök lettek.

(Fides)