Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Hirdessétek a megbocsátást!Vissza a listához

2017. április 24.

Merítsünk buzgón az Isteni Irgalmasságból fakadó kegyelemből

A 2000-es jubileumi szentévben Szent II. János Pál elrendelte, hogy ezt a vasárnapot szenteljük az Isteni Irgalmasságnak. Valóban nagyon szép intuíció volt ez, amelyet a Szentlélek sugallt a pápának. A Szentatya utalt rá, hogy mindössze néhány hónapja ért véget az Irgalmasság rendkívüli szentéve. Ez a mostani vasárnap arra szólít minket, hogy ismét nagy erővel merítsünk a kegyelemből, amely az Isteni irgalmasságból fakad.

A Feltámadt Jézus megbízza tanítványait: hirdessék a megbocsátást

A vasárnapi evangélium elbeszéli, hogy Krisztus megjelenik a Cenákulumban összegyűlt tanítványoknak (vö. Jn 20, 19-31). Szent János írja: Jézus, miután üdvözölte tanítványait, így szólt hozzájuk: „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”  Ezután rájuk lehet és hozzátette: „Vegyétek a Szentlelket!” Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer”. Ez tehát az irgalmasság jelentése, amely éppen Jézus feltámadásának napján úgy jelenik meg, mint a bűnök bocsánata. A Feltámadt Jézus elsődleges feladatként átadta egyházának saját küldetését, azt, hogy vigye el mindenkinek a megbocsátás konkrét hírét. Ez az elsődleges feladat: hirdetni a megbocsátást! Irgalmasságának ez a látható jele magában hordozza a szív békéjét és az Úrral való megújult találkozás örömét.

Az irgalmasság a megismerés egyik formája

Húsvét fényében az irgalmasságot a megismerés valódi formájként érzékeljük. Ez fontos: az irgalmasság a megismerés valódi formája – hangsúlyozta Ferenc pápa. Tudjuk, hogy számos módon jutunk el a megismerésre: az érzékek, a megérzés, az értelem révén és egyéb módokon. Az irgalmasság megtapasztalásakor is szert teszünk ismeretekre, mert az irgalmasság megnyitja az értelem kapuját, hogy jobban megismerjük Isten és személyes létünk misztériumát.

Az irgalmasság megnyitja az értelem és a szív kapuját

Az irgalmasság megérteti velünk, hogy az erőszak, a neheztelés, a bosszúállás teljesen értelmetlen, az az első áldozat éppen az, akinek szívében ilyen érzések vannak, mert megfosztja magát saját méltóságától. Az irgalmasság megnyitja a szív kapuját is, és lehetővé teszi, hogy kifejezzük lelki közelségünket mindenekelőtt a magányosak és a kirekesztettek iránt, mert megérezteti velük, hogy testvérek és ugyanannak az Atyának a gyermekei vagyunk. Az irgalmasság hozzásegít, hogy felismerjük, kiknek van szüksége vigasztalásra és megfelelő szavakat juttat eszünkbe, hogy támaszt nyújtsunk számukra. Az irgalmasság megmelegíti a szívet és érzékennyé teszi azt testvéreink irányában, a javakban való osztozás, a részvétel terén. Az irgalmasság tehát mindenkit arra ösztönöz, hogy elkötelezze magát az igazságosság, a kiengesztelődés és a béke eszközeként. Ne feledjük, hogy az irgalmasság a hitélet sarokköve, konkrét formája annak, hogy láthatóvá tegyük Jézus feltámadását. Mária, az Irgalmasság Anyja segítsen bennünket, hogy mindezt örömmel higgyük és éljük meg – fejezte be a Regina Coeli elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa.