Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Gyémántmisés magyar misszionárius BraziliábanVissza a listához

2017. június 13.

2017.06.12. - A Brazíliában élő misszionáriusnak, a gyémántmisés Molnár László atyának a székesfehérvári püspökségen adta át sok évtizedes evangelizációs szolgálatáért Spányi Antal megyés püspök a Szentatya, Ferenc pápa áldását. A pápai áldást a megyés püspök munkatársai körében, kis ünnepség keretében adta át Molnár László atyának, aki nagy meghatottsággal és meglepve vette át Ferenc pápa imádságos elismerését és köszönetét a lelkek megmentéséért végzett munkájáért.

A fehérvári születésű Molnár László atya, az 50-es években számos megpróbáltatás után lehetett kispap. 1957. június 19-én szentelte fel püspöke, Shvoy Lajos és szolgált Kálozon, Sárbogárdon, majd Csepelen. A „nehéz időkben” is sokat foglalkozott fiatalokkal, kisközösségeket alapított, amelynek okán az államhatalom ellenségként kezelte. Ezért 1966-ban el kellett hagynia Magyarországot, az állandó fenyegetettség miatt Rómába ment.

1967-ben a bencések Brazíliába hívták misszionáriusnak és Sao Paoloban, Morumbi-ban telepedett le. 1968-ban D. Vicente Scherer bíboros és D. Lajos Mezgar pap meghívták az emigráns magyarok pasztorálására Porto Alegrébe. Így lett a Szent Márton templom plébánosa. A plébánia és a templom építésén túl ekkor fogott komoly lélekmentő munkájába, különös tekintettel fiatalokért és a papi hivatások elindításában tevékenykedett sokat. Plébániáján a különböző pasztorációs területek ellátása, az állandó szentségimádás mellett számos lelkigyakorlatot tartott. A nagyszámú résztvevő és a folyamatos helyhiány miatt 1990-ben megépíttette a Nossa Senhora da Evangelizacao Lelkigyakorlatos házat. A mintegy 100 főt befogadó helyen ettől kezdve folyamatos igehirdetéseket, hitmélyítő lelkigyakorlatokat szervezett fiataloknak, bérmálkozóknak, házasoknak, gyerekeknek, de tartanak ún. imában elmélyült csendes napokat, szeminaristáknak továbbképzéseket. László atya mindig különös figyelmet fordított a fiatalok pasztorációjára, a Katekizmus tanítása mellett kurzusokat hirdetett számukra a Bibliáról, vagy például az Egyház szociális tanításáról. Az igen szegény lakosságú területet ellátó plébániáján nagy gondot fordított a nincstelenekre: az evangelizációs munkája mellett, lehetőségeihez képest anyagi támogatásban is részesítette őket.

1977-től a karizmatikus megújulás bevezetésén dolgozott. Rio Grande do Soulban megszervezte az Renovação Carismática Católica, movimento católico da Arquidiocese de Brasília/DF. katolikus központi irodát. 
www.facebook.com/rccbrasilia 

1983-as franciaországi látogatása során egy karthauzi szerzetes kolostor elöljárójánál, Don Cirillonál járt közben, hogy Brazíliában is nyissanak házat a közösség tagjai. 1984-ben Santa Mariában megalapították az első Dél- Amerikai karthauzi kolostort.

1990-ben megalapította a Fraternidade Nossa Senhora da Evangelizacao-t a Miasszonyunk Testvéri Közösséget, amelynek jelmondata: Jézus élő, szerető, irgalmas jelenlétének látható, sugárzó és állandó jele lenni a mai világban. www.fundacaofraternidade.org.br

1992-ben létrehozta a Fundacao Fraternidade-t, hogy a médián keresztül is minden kommunikációs eszközt felhasználjon az evangelizációra. 
www.fundacaofraternidade.org.br 
Két rádióállomást is működtetnek: a Rádió Fraternidade de Taquari/RS és a Rádió Fraternidade de Ijui/RS -t. Mindkettő üzleti propaganda és háttér nélkül, napi 24 órát evangelizál. Ezen kívül 30 televíziós állomásnak közvetíti műsorait, a Rede Vida vagy a TV Cancao Nova. 

Folyamatosan dolgoznak újabb rádiók és televízió közvetítők szerzéséért. Az Alapítványnak és a Rádiónak internetes oldalai is vannak, ezáltal a világon bárhol hozzáférhetőek. www.youtube.com/user/tvredevida 
www.youtube.com/channel/UC6V9mqiVuzd-v3ozUfCtZFA

1998 óta Ijuin a Rádió székhelyén lelkigyakorlatokat, időszakos ima- és evangelizációs találkozókat tartanak. 

2000-ben egy kápolna is épült, ami hamarosan kicsinyek bizonyult a nagyszámú, ideáramló zarándok befogadására. Így az Öt Rózsa Asszonyának (minden rózsa egy kontinenst képvisel) szentelt szentéllyé változott, az egész világért való imádság helyévé. 2003-ban a helyet Jézus Irgalmasságának szentelték és elnevezték „Az Isteni Irgalmasság Szentélyének”.

Molnár László atya közreműködésével 2002-ben alakult meg a Fraternidade Nossa Senhora da Evangelizacao Életközössége, aminek aktuálisan három centruma van: a Szent Márton Plébánia Porto Alegrében, a Rádió Fraternidade székhelye Taquariban, és a Rádió Fraternidade székhelye Ijuiban. www.fundacaofraternidade.org.br 

A munkatársakat folyamatosan kiképzik, többen tanulnak Rómában a Teresianumban is. Missziós munkájukat Magyarországra, Ukrajnába és Afrikába is szeretnénk kiterjeszteni.

Erőforrásuk három alappilléren nyugszik: az Oltáriszentség, Szűz Mária, és az Egyház tiszteletén valamint a Szentatya követésén.

A közösség Isten Országáért egységben, az evangelizáció segítségével, Isten irgalmasságában bízva tesznek mindent. A Fratenidade jelszava: „Jézus élő, szerető és irgalmas jelenlétének látható, sugárzó és állandó jele lenni a mai világon, hogy EGY ÚJ, TESTVÉRI VILÁGOT ÉPÍTHESSÜNK!

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye