Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Giuseppe Shen Bin püspök vezette a zarándoklatot a sheshani Madonnához és a XVI. Benedek pápa által írt ima elimádkozásátVissza a listához

2023. május 23.

Zuhogó esőben mondták a zarándokok a rózsafüzért és az imát, melyet 2007-ben írt XVI. Benedek pápa a sheshani Szűzanyához. A zarándoklaton több mint 50 pap is részt vett az egyházmegyéből, akik aztán koncelebráltak a püspökkel a Madonna tiszteletére emelt bazilikában tartott ünnepi szentmisén. A püspök szentbeszédében mindenkit arra hívott, hogy kövessék a Szűzanya példáját, aki bízott Istenben és „minden körülmények között erősen és keresztény irgalommal éljék életüket. Légy áldás és a szeretet ajándéka a társadalom tagjai számára, az egyházban, a plébánián és a családban” – buzdított a püspök, kérve a sanghaji templomok közösségét, hogy működjenek közre az egyház missziójában, hirdessék az evangéliumot. A püspök elsősorban a nővérekhez és papokhoz fordult, hogy legyenek „odaadó munkások az evangélium hirdetésében és a lelkipásztori gondozásban, az egység és harmónia elősegítői, és teljes figyelemmel forduljanak a megkereszteltek felé”, egységben és együttműködési szellemben dolgozva az egyházi közösség növekedéséért.
A szentmise végén elimádkozták a XVI. Benedek pápa által írt, a sheshani Szűzanyához intézett imádságot.
2007 Pünkösdjén a kínai katolikusokhoz intézett levelében Benedek pápa azt írta, hogy május 24-e, „a Boldogságos Szűz Mária keresztények segítsége liturgikus ünnepe – melyet nagy alázatossággal tisztelnek a sanghaji sheshani Mária-szentélyben – a jövőben alkalom lehetne arra, hogy imában egyesüljenek a világ katolikusai a kínai egyházzal”.
A zarándoklat végén Shen Bin püspök és az összes résztvevő együtt kérte a Szűzanya pártfogását, „hogy a sheshani Madonna áldja meg országunk jólétét, a kínai egyház egészséges növekedését és a sanghaji egyházmegye megújulását.”
 

(Fides)