Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Ferenc pápa: utasítsuk el a kettős életet élő mereveket, szelídségre van szükség az egyházbanVissza a listához

2017. május 08.

Mondjunk nemet az egyházban kettős életet élők merevségére

Saul neve első alkalommal István megkövezésekor jelenik meg. Saul egy merev, idealista fiatalember volt, aki meg volt győződve a Törvény merevségéről. Merev volt, de becsületes – tette hozzá a pápa. Jézus azonban elítélte a mereveket, akik nem voltak becsületesek. Ők a kettős életet élő merevek: szépnek és becsületesnek mutatkoznak, de amikor senki sem látja őket, csúnya dolgokat művelnek. Saul azonban becsületes volt, hitt. Amikor ezt mondom, arra a sok fiatalra gondolok, akik ma a merevség kísértésébe esnek az egyházban – jegyezte meg a pápa. Vannak köztük, akik becsületesek és jók, imádkoznunk kell, hogy az Úr segítse őket növekedni a szelídség útján.

Saul merevségben nőtt fel

Mások a merevséget használják fel gyarlóságaik, bűneik, személyiségzavaraik leplezésére és a mások fölé kerekedésre. Ferenc pápa megállapította, hogy Saul ebben a merevségben nőtt fel és nem képes tolerálni azt, ami számára eretnekség, ezért elkezdi üldözni a keresztényeket. De legalább a gyermekeket életben hagyta – tette hozzá keserűen a Szentatya. Ma már ez sincs. Saul tehát Damaszkuszba indul, hogy elfogja a keresztényeket és fogolyként Jeruzsálembe vigye őket. Az út során azonban találkozik egy emberrel, aki a szelídség nyelvén szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”

Szent Pál üldözőből evangelizálóvá vált

A merev fiatalemberből merev, de becsületes felnőtt lett, majd gyermekké vált és hagyta, hogy az Úr vezesse oda, ahová hívta. Az Úr szelídségének ereje. Saulból tehát Pál lesz, aki a végsőkig hirdeti az Urat és szenved Érte. Így van ez! Ez a férfi saját tapasztalatából prédikál másoknak, egyik oldalról a másikra került: üldözötté vált, akinek sok problémája volt az egyházban is, el kellett szenvednie, hogy saját keresztényei is vitatkoztak egymással. Azonban ő, aki korábban a Törvény buzgóságával üldözte az Urat, azt mondja a keresztényeknek: Ugyanúgy, ahogy eltávolodtatok az Úrtól, vétkeztetek testben és lélekben, és minden egyéb módon, épp úgy most legyetek tökéletesek, dicsőítsétek meg Istent tagjaitokban!

Imádkozzunk a merevekért, hogy kövessék Jézus szelídségének útját

Létezik párbeszéd az önteltség, a merevség és a szelídség között – mondta a pápa. Létezik párbeszéd egy becsületes ember és Jézus között, aki kedvesen szól hozzá. Ezzel aztán elkezdődik ennek az embernek a története, akit fiatalemberként megismertünk István megkövezésekor és aki majd úgy végzi, hogy a keresztények közt belül elárulják. Egyesek számára Szent Pál élete egy kudarc, ahogy Jézusé is.

Előrehaladni azon a nyomon, amelyet Jézus hagyott

Ez a keresztény útja: előrehaladni azon a nyomon, amelyet Jézus hagyott a prédikációi, szenvedése, Keresztje és feltámadása által. Kérjük ma Sault különösen a merevek érdekében, akik jelen vannak az egyházban; azokért a merev és becsületes emberekért, akik mint ő lelkesek, de tévednek. Kérjük továbbá az álszent merevekért, akik kettős életet élnek, akikről Jézus azt mondta: Tegyétek meg azt, amit mondanak, de azt ne, amit cselekszenek. Imádkozzunk ma a merev emberekért! – kérte péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió