Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Ferenc pápa homíliája: Csend és ima a válasz a botránykeltőknekVissza a listához

2018. szeptember 03.

Az ördög azért cselekszik, hogy szétrombolja a család, a nép egységét”      

„Az igazság szelíd, az igazság csendes, azokkal a személyekkel szemben, akik a botrányt keresik, akik megoszlást akarnak okozni”. Ezekkel szemben „az egyetlen lehetséges követendő út a csend és az imádság” – hangsúlyozta Ferenc pápa hétfő reggeli homíliájában. A Lukács evangélium negyedik fejezetét olvassa az egyház Jézus hazatéréséről Názáretbe és ottani zsinagógai fellépéséről (Lk 4,16-30). A kezdeti elismerés, a figyelem és a magasztos szavak okozta meglepődés után „a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.” Az Úr szava, „mely ebben a történetben kikristályosodott, lehetővé teszi, hogy megfontoljuk a hétköznapi életben adódó eljárásmódot, amikor félreértések támadnak és hogy megértsük, amint a hazugság atyja, a vádoló, az ördög azért cselekszik, hogy szétrombolja a család, a nép egységét”.         

Senki sem próféta a saját hazájában

Amikor Jézus Názáretben a zsinagógába megy, nagy érdeklődéssel fogadják: mindenki a saját szemével akarja látni azokat a nagy műveket, amiket másutt cselekedett. Ám a mennyei Atya Fia egyedül csak Isten Szavát használja, melyet akkor alkalmaz, ha le akarja győzni a Sátánt. Éppen ez az alázatos magatartás, mely teret nyit az olyan híd-szónak – pontosítja Ferenc pápa –, mely „kétséget” vet el és ami a légkör megváltozását hozza magával. Békéből a háborúba,  a csodálkozásból a megvetésbe vezet. Jézus pedig az ő csendjével legyőzi a vad kutyákat, legyőzi az ördögöt, mely hazugságot vetett el az ember szívében.

„Ők nem voltak emberek, hanem vad kutyák falkája, mely kiűzte őt a városból. Nem érveltek, kiabáltak. Jézus ellenben hallgatott. Fölvitték a hegy peremére, hogy letaszítsák. Az eseményt az evangélium így írja le pontosan: „Ő azonban áthaladt köztük és elment”. Jézus máltósága abban áll, hogy csendjével győzi le a vad kutyák falkáját és elmegy onnét. Mert még nem érkezett el az ő órája. Ugyanez történik majd Nagypénteken. A nép, mely Virágvasárnap ünneppel köszöntötte Jézust és „Áldott, aki az Úr nevében jön” üdvözléssel fogadta, most megváltozott. Az ördög hazugságot vet el az ember szívében, Jézus pedig hallgatott, csendben maradt”.

Az igazság alázatos és csendes    

Mindez azt tanítja nekünk – foglalta össze Ferenc pápa –, hogy egy ilyen magatartással szemben, mely nem látja az igazságot, marad a hallgatás és a csend. A csend az, ami győz, de a kereszt által. Jézus csendjével. Hányszor is van, hogy a családokban elkezdenek vitatkozni a politikáról, a sportról, a pénzről és ezek a családok aztán tönkremennek, mert lehet látni, hogy ott van az ördög, aki pedig rombolni akar! De nem, ezzel szemben ott van a csend! Jézus megmondja a magáét, aztán hallgat. Mert az igazság alázatos, az igazság csendes, az igazság nem zajos. Nem könnyű, amit Jézus tett. De van méltósága a kereszténynek, mely Isten erejében vet horgonyt. Azokkal a személyekkel szemben, aki csak a botrányt akarják, akik csak megosztást akarnak, akik csak rombolásra törnek, még akár a családban is: a csend marad, és az imádság.

A Feltámadás győzelmének méltósága

Hétfő reggeli homíliáját a Szent Márta-házban tartott szentmisén Ferenc pápa így fejezte be: Ó Uram, add kegyelmedet, hogy meg tudjam különböztetni, mikor kell beszélni és mikor kell hallgatni. És ezt egy életen át: munkában, otthon, a társadalomban, az egész életében! Így leszünk egyre inkább Jézus követői.

Forrás: Barbara Castelli, P. Vértesaljai László SJ – Vatikán