Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Felszentelték a minszki Assisi Szent Ferenc templomotVissza a listához

2023. május 23.

„Fontos ez az új templom – mondta a plébános, Jan Sadoŭski OFMCap -, mert jele annak, hogy a katolikusok közössége él, növekedni akar és van jövője. Éppen ezért ez a templom a mi plébániánk háza, ahol Isten mindannyiunkat vár.” A szentmise alkalmával, amelyet Sienai Szent Bernát liturgikus ünnepén tartottak, aki maga is a ferencesek nagy családjához tartozott, felszentelték az oltárt és a templom épületét, és először énekelték el a plébánia himnuszát, melyet két helyi zenész írt.
A plébánia története, amely ma 500 hívőt számlál, az 1992-es létrehozásával kezdődött. 1996-tól a kapucinusokra bízták. A testvérek türelmes és állhatatos munkájának köszönhetően 2014-ben elkezdődhetett a templom és a hozzá tartozó épületek építése, ami mára nagy részben befejeződött. A templom kb. 220 négyzetméter, a mellette levő kápolna kb. 70 négyzetméter és a kolostor, amelynek 580 négyzetmétere magában foglalja a földszinten a sekrestyét, a könyvtárat, a plébániahivatalt, három termet a hitoktatásra, a konyhát és a közösség étkezőjét; az emeleten tíz szoba van a testvéreknek és esetleges vendégeknek, a házfőnök irodája és egy közösségi terem.
Ma a kapucinus kisebb testvérek belorusz rendházához kb. 30 testvér tartozik, akik közül öten még képzés alatt vannak. A testvérek nemcsak 3 egyházmegye 13 plébániáján teljesítenek szolgálatot, hanem a vilniusi érsekség egyik belorusz plébániáján is, valamint a grúziai misszióban is.
Minszkben a testvérek a rendház hivatalában, a Minszk-Mahiljovi érsekség Karitász egységeiben, a Szent Ferenc plébánián dolgoznak, valamint a diákok lelkipásztori gondozásával, az érsekség hitoktatói képzésével és a családpasztorációval foglalkoznak.
A fővárosban, amely az ország közepén helyezkedik el, és ahonnan kiindulnak a belorusz kapcsolatok fő artériái, székel a pasztorális tevékenységek és a testvérek állandó képzésének koordinációs központja is.
Minszkben kb. kétmillióan laknak, a katolikusok száma 15% körül van.

(Fides)