Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Egy bebörtönzött katolikus életvédő adventi leveleVissza a listához

2017. december 22.

Kedves Testvéreim és Nővéreim Krisztusban, a Mi Életünkben!

A reggel 8 órás szentmisére érkeztünk a Borromei Szent Károlyhoz, én pedig egyetlen fényt láttam az épületnek azon az oldalán, ahol a gyermekeket megölik. A gyilkolóhely egyik szobájából szűrődött ki.

Tőlem balra volt a gyilkolóhely, tőlem jobbra pedig a templom, ahol imádkozunk, és ahol Jézust őrzik. Kívül egy életnagyságú Betlehem, a gyermek Jézusra várva - a Testté lett Ige szimbólumára, Aki ott van közöttünk a templomban, és ott van a legkisebb emberi lények között is. Isten szava jut eszembe (...): 

"Életet és halált, áldást és átkot tártam a szemetek elé. Válaszd hát az életet, hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert az Úr a te életed..." (MTörv 30,19-20.) 

Később, amikor a rendőrség megérkezett, kértük őket, hogy segítsenek megvédeni a gyermekeket... Elvittek minket, és amikor megkérdeztem kettejüket, hogy mi történne, ha elengednének, azt mondták, eljárás alá vonnák őket "kötelességszegésért".

Imádkozzunk, hogy Isten valamennyi gyermeke megértse, hogy az elsődleges kötelességünk a Mi Mesterünk. Mi vagyunk a szolgái. Ne érjenek kötelességszegésen minket Ővele szemben. Az Úr vezessen minket bűnbánatra.

Veletek az imádságban, Mary

   

Postacím, ahová biztató levelet lehet küldeni Mary Wagnernek (ez a kanadai Milton város női börtönének postacíme, ahol a hős asszonyt fogvatartják):

Mary Wagner
Vanier Center for Women
655 Martin St., Milton
ON L9T 5E6


 

A 43 éves vallásos katolikus asszony először 2012-ben került börtönbe, mert egy abortuszklinikán, virágokkal és biztató, életre buzdító szórólapokkal felszerelkezve próbálta lebeszélni a magzatuk elhajtására várakozó nőket. Igen, tényleg ezért.

A bíró hosszú és indulatos beszédben ítélte el az aktivista "bűneit", majd kereken kijelentette:

"Az ön Istenének, és önnek nincs igaza!"

A kurta, de határozott teológiai kinyilatkoztatás után az abortuszklinika rovására történt "károkozásért" a kiszabható legsúlyosabb büntetésre, hat hónap börtönre ítélte a szelíd arcú, koránál sokkal fiatalabbnak tűnő, tiszta tekintetű Mary Wagnert. 

Egyetlen alkalommal sem lépett fel erőszakosan, pusztán csak életpárti tájékoztató anyagokat akart átadni az abortuszra készülő kismamáknak, melyek támogató katolikus anyaotthonok elérhetőségeit, és konkrét anyagi segítségnyújtást a kisbaba felneveléséhez  tartalmaztak. Ilyenkor mindig vitt magával rózsákat is, így a virág mára békés ellenállásának jelképe lett. 

Bebörtönzése után sokezer Maryt támogató levél érkezett a börtönbe, és a Heródes-szívű bíróhoz, melyek közül sok olyan asszony levele volt, akik abortuszt követtek el, de tettüket mélységesen megbánták, és kívánták, bárcsak a végzetes napon, mikor az abortuszklinika gyilkos folyosójára léptek, lett volna mellettük egy olyan asszony, mint Mary Wagner, aki reményadásával és konkrét segítségnyújtásával lebeszéli őket a szürnyű tettről.

A katolikusok iránt gyűlölettel telt, gyilkoslelkű bírót azonban sajnos továbbra sem hatották meg ezek a levelek, sőt tudunk róla, hogy a Maryt máskor kísérő apácákat és atyákat is börtönbe zárták bizonyos időre.

A szinte élő szent asszonynak világszerte sok ezer tisztelője van, vallási és életpárti szervezetek küzdenek szabadságáért. A nagyrészt hívő katolikus Lengyelországban hősként tisztelik, életéről film is készült, tiszteletére még bélyeget is adott ki a lengyel posta. Legutóbb két héttel ezelőtt került börtönbe.
Ezúttal felajánlották neki, hogy az eljárás végéig szabadlábon védekezhet, ha esküt tesz rá: távol tartja magát a abortuszklinikáktól. Lelkiismereti okokra hivatkozva azonban ezt nem vállalta, így valószínűleg cellában tölti az idei karácsonyt. 

Imádkozzunk érte, és az abortusz betiltásáért Magyarországon és a világon!

Forrás: Katolikus Válasz