Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Benvin Sebastian Madassery a kereszténység helyzetéről tartott előadást EgerszegenVissza a listához

2019. március 19.

A sokvallású Indiában, ahol kisebbségben van a kereszténység, nyíltabban vallják meg a hitüket, mint itt, ahol szabadság van, de az emberek olykor langyosak, közömbösek – fogalmazott érdeklődésünkre az előadás előtti percekben.

– Európa ezért veszélyes helyzetben van, mert a me­g­győződés hiányzik az emberekből a kényelem miatt, amiben élnek – magyarázta.

– Sokfelé jártam a világban, és azt tapasztaltam, ahol kicsit nehezebb az élet, ott sokkal nagyobb mértékben hagyatkoznak Istenre az emberek. Megfordultam nyomornegyedekben Indiában, Mexikóban, ott mégsem tapasztaltam azt a nyomort, mint Európában. Nem az anyagi szegénységről beszélek, mert a lelki nyomor veszélyesebb a testi szegénységnél. Az igazi boldogsághoz, az örömhöz az embert nem az anyagiak viszik közel, és ezért nem tapasztalja meg általa az elégedettség érzését sem. Bármennyit birtokolhat a mulandó anyagi javakból, mégsem lesz boldog, mert a boldogság a lélek tulajdonában áll. Boldogok a lélekben szegények, akik tudják, hogy az anyagiak mulandók, és ezért ők mindent Istentől kérnek, mindent Istentől remélnek, mindenben Istenre számítanak, semmit nem tulajdonítanak maguknak, amit elérnek – magyarázta.

– A mai világban az emberek sokasága gondolja úgy, hogy az anyagi jólét megteremtésével lehet a boldogságot elérni, de ez bukott elképzelés – jelentette ki. – Európa példája is ezt mutatja! Az igazi megoldás: visszatérés a keresztény értékekhez. Minden vallás kezdete az a pillanat, amikor az ember megérzi, nem teljes az élete, valami hiányzik belőle, amit igyekszik pótolni. Az ember szívből-lélekből keresve jutott el Istenhez, és a teljes hitet csak Krisztusban lehet elérni. Napjaink nagy kérdése, ki fogja továbbvinni azt az értékrendet, amit mi képviselünk. A kereszténység nem tudomány, és a hit nem oktatható, a hitet csak átadni lehet. Csak az adható át, amink van, és ez a me­g­győződésünk, a többi csak tudás, de a hit ezen túlmutat. Ha valóban lenne értelme, hatása a hitoktatásnak, akkor nem volna egyre kevesebb ember a templomokban – mutatott rá.

– Sokan élnek abban a tévedésben, hogy van hitük, pedig nincs. Ezért először magunkat tegyük erőssé, és a példánkkal adjuk tovább a hitet, és cselekedettel, nem pedig sok szóval, azaz: szentnek lenni, és nem csak annak mutatkozni – intett.

Véleménye szerint Európában és Magyarországon eljött az idő, amikor határozottan meg kell vallani a hitet Krisztus mellett.

– Csak ez mentheti meg az országot, nem várhatjuk a politikától, mert az változik – figyelmeztetett, majd így folytatta: – Krisztus örök, ezért először nekünk kell mindannyiunknak hitet tenni mellette, megvallani kereszténységünket, és akkor bármilyen politika is jöhet, nem veszíthetünk – hangsúlyozta.

– Gyakran beszélnek arról, hogy Magyarországnak küldetése van Európában és a világban, de ezt csak akkor teljesíthetjük, ha erősek vagyunk. Ehhez először magunkat kell megerősíteni hitünkben, és azt továbbadni. A kereszténység tehát nem tudomány, hanem meggyőződés, és ha valaki azzal a meggyőződéssel él, hogy Krisztus érte halt meg, akkor úgy él, ahogy Krisztus parancsolta. De valóban tudunk-e kereszténynek lenni, tudunk-e megbocsátani, és ha nem vagyunk erre képesek, miként tudunk szentmisén részt venni haraggal a lelkünkben? A harag megbetegít, a megbocsátás, a szeretet gyógyít. Ezért a munkát magunkkal kell kezdeni – mondta végezetül.

Forraás: zaol.hu