Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: Bac Ninh segédpüspöke: lelkipásztorkodás a misszó jegyébenVissza a listához

2022. február 15.

„A lelkipásztorkodás azt jelenti, hogy Isten népének szolgálok” – mondja a püspök. „A nagy egyházmegye, Bac Ninh hegyi területeket is magába foglal és városokat a síkságon. 11 tartomány és kerület tartozik hozzá Vietnam északi részén. A legtöbb plébániai hívő paraszt alacsony képzettséggel. Örülök nagyon a Hoang Van Dat püspökkel, az egyházmegye vezetőjével való együttműködésnek, és nyomdokaiba fogok lépni”.
„A püspöki hivatal, amit Isten ránk bízott, szorosan össze van kötve azzal a tartománnyal, amiben a püspök székel” – teszi hozzá - „és ezzel természetesen ennek a tartománynak a kultúrájával: a kulturális faktor olyan fontos, hogy a püspöknek behatóan kell vele foglalkoznia. Ahogy Jézus emberré válásának titka út az emberi kultúrához és természethez való alkalmazkodás, és ahogy Szent Pál Jézus nyomdokaiba lépett, amikor a görög kultúrát magáévá tette, hogy hirdesse az evangéliumot, ugyanígy van ez ma számunkra: arra vagyunk hívva, hogy Isten Igéjét a helyi kultúrába elvessük, hogy ebben az országban erőteljesen tudjon növekedni”. A püspök hangsúlyozza, hogy „a kultúra egy fontos tényező, amit minden megkeresztelt embernek, legyen az püspök, pap, szerzetes vagy laikus, szem előtt kell tartania, hogy betöltse a hivatást, amit Isten rá bízott. Ez mindig Isten dicsőségére történik. Két alapvető út van arra, hogy Isten nevét a földön magasztaljuk: hűség a hitben és hűség a misszióban”.
A püspök emlékeztetett a szavakra, amiket Joseph Do Quang Khang, Saigon érseke az érsekszentelésen hozzá intézett, aki arra hívta őt, hogy „legyen hű Jézus Krisztushoz és legyen engedelmes Szent Péter utódjához; Isten népének az útját az emberekkel együtt járja, mint alázatos pásztor; szeresse a szegényeket, törődjön a gyengékkel, keresse meg az elveszett bárányokat, és vezesse őket Istenhez”.
Bac Ninh egy régi egyházmegye Vietnamban, amit 400 évvel ezelőtt alapítottak. A múlt században a híveknek, a papoknak és szerzeteseknek majdnem kétharmada Délre költözött, amikor 1954-ben az országot Észak- és Dél-Vietnamra osztották. Ennek következtében csak 14 pap maradt a területen. Az imának és az emberek mély hitének köszönhetően az egyházmegye az évek folyamán mégis talpra állt. És az extrém nehézségek ellenére, amiket a háború okozott, ma a negyedik legnagyobb egyházmegye Vietnamban: hat férfi- és öt női szerzetesrenddel és 95 egyházmegyés pappal, akik 140000 katolikusért felelősek.

(Fides)