Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A katolikus egyház és Mexikó bennszülött népének inkulturációjaVissza a listához

2023. augusztus 31.

Felipe Arizmendi bíboros, San Cristóbal de las Casas in Chiapas nyugalmazott püspöke elmondta, hogy minden egyházmegyének van egy saját pasztorális tervezete, majd hozzátette: „van egy olyan bizottság is, hasonló szinten, mint a latin-amerikai püspöki konferencia, amelynek elnöke Huautla (Hidalgo) egyházmegye navatl bennszülött püspöke, José Hiraís Acosta”.
„Még sok a tennivaló a súlyos diszkriminációk miatt ezekkel a népekkel szemben, akik mindmáig kitartóan jelen vannak a mexikói társadalomban” – mondta a nyugalmazott püspök. „A pápák, II. János Páltól Ferencig, sok üzenetet küldtek nekik, hogy újra értékeljék őket és ragaszkodtak hozzá, hogy a pasztorális gondoskodásnak élő részei, alanyai, és ne csak tárgyai legyenek; hogy teljes jogúan vállaljanak papi, diakónusi, hitoktatói, szerzetesnői szerepeket”.
Ebben az évben a mexikói püspöki konferencia javaslatot tett a Szentszéknek néhány pasztorális igazításra a mexikói bennszülött népek számára.
„Anélkül, hogy elveszítené a katolikus hit lényegét, az egyháznak foglalkoznia kell Mexikó eredeti népeinek inkulturációjával” – jelentette ki a bíboros. Ezenkívül elmondta, hogy néhány egyházmegyében próbálják lefordítani a Bibliát a saját nyelvükre.
Ma Mexikóban 68 bennszülött nyelv van. A leggyakoribbak a navatl (22,4%), maja (10,5%) és tzeltal (8,0%).
100 bennszülöttből (3 év felett), akik valamilyen bennszülött nyelvet beszélnek, 12 nem tud spanyolul. 23,2 millió mexikói bennszülött (3 év felett), ez az össz népesség 19,4%-a ebben a korosztályban.

(Fides)