Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A Szentszék megadta a „Nihil Obstat”-ot (semmi akadálya) az odisha-beli 35 mártír boldoggá avatása ügyébenVissza a listához

2023. október 26.

„Alapos megfontolás és áhítatos meggondolás után a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja megadta a ’Nihil Obstat’-ot, ami azt jelenti, hogy nincs többé akadálya Kanteshwar Digal és Társai boldoggáavatása ügye megindításának” – írja John Barwa SVD, Cuttack–Bhubaneswar érseke, így adva hírül az egyházmegyének és minden indiai hívőnek, hogy mostantól ezekről a keresztényekről mint Isten szolgáiról beszélhessen.
„Nincs elvi vagy erkölcsi akadálya annak, hogy megvizsgálják Isten szolgája Kanteshwar Digal és társai életét, erényeit és életszentségét. Ez tanúságtétel a javasolt ügy hitelességéről és arról, hogy létük összetartozott hitünk tanításaival és értékeivel” – áll a levélben.
Ez az eset „fontos esemény a Cuttack-Bhubaneswar-i főegyházmegye, az odishai egyház és az egész indiai egyház életében”. Valóban, „Isten szolgája Kanteshwar Digal és társai élete ihletadó forrás volt. Az ő megingathatatlan hitük, amit a 2008-as erőszak közben tanúsítottak, felejthetetlen jegyet hagyott lelki utunkon”.
„Miközben elindulunk, hogy hozzáfogjunk ehhez a szent megbízatáshoz – folytatja mons. Barwa -, arra hívom a híveket, hogy egyesüljön velünk imában és elmélyültségben. Ajánljuk fel imáinkat és kéréseinket az Úrnak, kérjük irányítását és kegyelmét ebben az eljárásban”.
A Cuttack-Bhubaneswar-i főegyházmegye elindítja az egyházi eljárás egyházmegyei szakaszát, összegyűjtve az odishai 35 Isten szolgája életéről és haláláról szóló tanúságtételeket. Ha az egyházmegyei vizsgálatnak pozitív lesz a kimenetele, az ügyet elküldik a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának a Vatikánba, a második szakaszra, amelynek a vége lehet a vértanúságról szóló rendelet kihirdetése a pápa által.

(Fides)