Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A SZENTATYA IMASZÁNDÉKAI A 2019.ÉVREVissza a listához

2019. május 02.


JANUÁR

Evangelizációs: A fiatalokért

Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az Evangélium örömét a világnak.

FEBRUÁR

Egyetemes: Az emberkereskedelem áldozataiért

Imádkozzunk, hogy az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erőszak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel társadalmunkban.

MÁRCIUS

Evangelizációs: A keresztény közösségek jogainak elismeréséért

Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségek –különösen azok, amelyek üldöztetést szenvednek –, érezzék Krisztus közelségét és jogaikat tartsák tiszteletben.

ÁPRILIS

Egyetemes: A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársaikért

Imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy mások életét megmentsék.

MÁJUS

Evangelizációs: Az Egyházért Afrikában

Imádkozzunk az afrikai Egyházért, hogy elkötelezett tagjain keresztül Afrika népei között az egység kovászává váljon, és a remény jele lehessen e földrész számára.

JÚNIUS

Evangelizációs: A papokért

Imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a legszegényebbekkel.

JÚLIUS

Egyetemes: Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

Imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó.

AUGUSZTUS

Evangelizációs: A családokért

Imádkozzunk, hogy a családok imádságuk és szeretetteljes életükrévén mindjobban az „igazi emberi növekedésiskoláivá” váljanak.

SZEPTEMBER

Egyetemes: Az óceánok védelméért

Imádkozzunk, hogy a politikusok, tudósok és közgazdászok együtt munkálkodjanak a világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért.

OKTÓBER

Evangelizációs: Az Egyház missziós megújulásáért

Imádkozzunk, hogy a Szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az Egyházban.

NOVEMBER

Egyetemes: A Közel-Kelet békéjéért

Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa áta Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt.

DECEMBER

Egyetemes: A kicsinyekjövőjéért

Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak –különösen a szenvedők–jövőjét prioritásként kezeljék.

Vatikán, 2018. január 3. Ferenc pápa