Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: A Pápai Missziós Művek éves konferenciájárólVissza a listához

2017. szeptember 25.

A nemzetközi konferencián a világ 145 országában jelenlévő PMM igazgatók (145 országban van jelen a vatikáni missziós hivatal) összejönnek kiértékelni az elmúlt évet és megtervezni a következt. Ezen a gyűlésen döntik el, hova küldik a világmissziós vasárnapon összegyűlt adományt.

Az elmúlt négy év folyamán a magyarországi missziós gyűjtést különböző afrikai országok kapták meg: tavalyi gyűjtésünket például Kamerunban három egyházmegye. Az egyházmegyei püspökök hálásak a segítségért. Ezt a pénzt különböző missziós feladatokra fordítják.

Ez a találkozás nagy jelentőséggel bír, mivel a Hitterjesztés Kongregációjának Elnöke ekkor adja meg nekünk az irányelveket a következő év missziós feladataira. A mostani konferencián is figyelmeztette a hagyományos egyház felelősségét a fiatal és missziós területeken lévő egyházak iránt. Több országban a fiatal egyházak üldözésnek vannak kitéve. A mi lelki-anyagi segítségünk nagy vigaszt nyújt számukra. Fizikálisan nem tudunk a helyszínen segíteni, együttérzéssel és konkrét segítségünkkel tudjuk kifejezni a testvériségünket irántuk. Ők is Krisztusban hisznek, az ő tanúságuk az üldözés közepette láthatatlanul is erőt ad nekünk. Gondoljunk rájuk és segítsünk, ahol tudunk!

Most is volt alkalmam találkozni az igazgatókkal, akik azokból az országokból jöttek, ahol jelen van a keresztényüldözés. Nagyon sok elsőkézből származó hírt kaptam tőlük. Több afrikai és ázsiai országban szenvednek bántalmazást, Közel-Keletről nem is beszélve. Erről nagyon sokat hallunk és olvasunk mi is.

Hadd említsek itt egy nagyon megható találkozást. A konferencia alatt egyik nap odajött hozzám Hormoz Aslani Babroudi atya, aki az iráni misszióért felelős. Megköszönte nekem a magyar kormány által a szenvedő keresztények számára nyújtott anyagi segítséget. Nagyon jólesett. Örömmel mondhatom, hogy hazánkban sok olyan közösség van, amelyek nagy odaadással imádkoznak és próbálják segíteni üldözött keresztény testvéreinket. És sokan vannak, akik böjtölve és áldozatokat hozva imádkoznak értük. Mi nem csak szóval és nyelvvel, hanem tettel és igazsággal próbáljuk az üldözést szenvedő testvéreinket segíteni. Még egy örömhír az, hogy minden évben - ha szerény mértékben is - emelkedik a világmisszió javára gyűjtött anyagi támogatásunk. Továbbra is gondoljunk rájuk, mert az élet végén valóban ezeket az önzetlen szeretetcselekedeteket visszük magunkkal.

Hagyományosan az utolsó napon találkoztunk a Szentatyával. Minden igazgató tudott vele pár szót váltani. Misszió annyit jelent: nulla burocrazia és passione dell’amore, vagyis „semmi bürokrácia és szenvedélyes szeretet” - kötötte lelkünkre a Szentatya.

                                                                                                                  P. Benvin Sebastian SVD                                                                                                                                             a PMM magyarországi igazgatója