Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Hírek: 95 fiatal katekumen van a Phnom Penh-i közösségbenVissza a listához

2023. március 06.

„Nagyböjt ideje lehetőség arra, hogy készek legyünk találkozni Istennel, aki beszél és megmutatkozik minden pillanatban. Fogadjuk be ennek az időszaknak a kegyelmét megtérésünk személyes útján” – mondta Olivier Schmitthaeusler püspök, Phnom Penh apostoli vikáriusa, rájuk hintve a szent hamvakat, arra hívva őket, hogy különleges intenzitással éljék meg ezt a nagyböjti utat, imával, böjttel, Isten Igéjének kitartó hallgatásával, az irgalmasság cselekedeteivel.
„Testvéreim, imádkozzunk minden jelöltért, akik arra készülnek, hogy felvegyék a keresztséget: az Úr áldja meg őket mind. Kísérjük el őket az úton, legyünk mellettük, éreztessük velük szeretetünket és támogatásunkat” – mondta a püspök. „A katekumenek jelenléte a Phnom Penh-i közösségben nem annyira a Kambodzsában jelenlévő 60 pap vagy az itt élő szerzetesek százai emberi munkájának sikere, hanem sokkal inkább Isten műve, aki a hitet adja és megváltoztatja a szíveket”.
Sok jelölt buddhista családból származik, és fiatal vagy felnőtt korában kapta meg az evangélium hírét. Néhányan közülük úgy ismerték meg, illetve úgy érdeklődtek a katolikus hit iránt, hogy nevelői, szociális és karitatív munkát végeztek, amiket az egyház tart kézben.
A jelölteknek, akik katolikus hitre akarnak térni, két éves képzési és hitoktatási utat kell végigjárniuk, beilleszkedve egy plébániai közösségbe, részt venni az életében, hogy megismerjék a katolikus hit alapjait, a Bibliát, a szertartásokat.
Ez az út elmélyíti bennük a lelkiéletet, és bevonja őket a karitatív tevékenységekbe, és növeli bennük az Isten-és emberszeretetet.

(Fides)