Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

Minden hivatás titok 

Beszélgetés Alberto Bottari de Castello nuncius úrral

Kórház a világ végén 

A fiatal Dél-Szudán állam legsürgősebb feladatai közé tartozik egy egészségügyi központ felépítése. Az emberek a hosszú polgárháború utóhatásaival is küszködnek. Mégis vannak a reménynek szigetei, mint a mapuorditi katolikus kórház. 

Ragyogtassuk fel a remény csillagát 

„Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz…” – írta Boldog II. János Pál pápa a „Redemptoris missio” kezdetű enciklikájában. Tanúi vagyunk annak, hogy e prófétai meglátás az őt követő XVI. Benedek, majd Ferenc pápa által, az Úr segítségével a megvalósulás felé tart. 

Tapini völgyében 

A Pápua Új-Guinea felföldjén élő emberek szétszórt falvakban laknak. Majdnem mindennap hosszú utat tesznek meg, meredek hegyoldalakon másznak fel, sűrű dzsungelen verekszik át magukat és rohanó folyókon kelnek át, hogy elérjék céljukat: Tapinit, a katolikus egyház által fenntartott egyik hegyi állomást. 

Dolgozzunk az Úr szőlőjében! 

Szent Péter Apostol Műve számára jelentőségteljes hétvége volt 2012. november 3. és 4., csoportunk, az Ifjúsági Missziós Társaság első országos találkozója, ahová az ország különböző pontjairól érkeztek fiatalok. 

GAMBIA-BWIAM 

„ Nem győzők hálát adni a jó Istennek azért a kiváltságért, hogy olyan helyre születtem, ahol megvan mindenem. Van mit ennem, van mit innom, van hol aludnom, van gyógyszer a betegségeimre, nem rémiszt a háború…  Az Isten megajándékozott mindezzel, s hív arra, hogy általam másokat is megajándékozhasson! „Kis imával, kis áldozattal” tudunk óriási dolgokat tenni, ha komolyan vesszük sokan, együtt!”  (M. Fidelis SSND, Makó)

Menjetek, hirdessétek az Evangéliumot 

Beer Miklós püspök úr nem először vett részt missziós együttléteinken. Tavasszal Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön, megtisztelte jelenlétével a missziós gyermekek zarándoklatát. Idei nyári táborunkban, Kemencén, a Börzsöny lábánál tartott szentmisén pedig a magvető példája kapcsán lelkesítette a kis missziósainkat.

Hálatelt szívvel 

Hálátlan az a szív, amely elfelejti azokat a lépcsőket, amelyek őt segítették abban, hogy tovább jusson. Szent Pál leveleiben többször lehet olvasni, ahogyan hálatelt szívvel gondol vissza azokra a dolgokra, amelyeket az Úr véghezvitt életében. A missziós tudattól teljesen átjárva egyszer így mondta: „Jaj nekem, ha nem hirdetem az Evangéliumot!” (1Kor 9,16) Ez a missziós elkötelezettség Jézus bensőséges megismeréséből fakad. 

Vecsés 2012 

2012. február 5-én alakult meg a Váci Egyházmegye legújabb Szent Gyermekség csoportja Vecsésen, az Irgalmas Jézus Plébánián. Sebastian atya 30 gyermeket iktatott be, jelenleg 34 fős a csoportunk, két csoportkísérővel – számolt be Frics Zoltánné, Szilvi

Magvetők, akik a mag befogadói is 

A missziós gyermekcsoportok idén a Börzsönyben fekvő festői kis faluban, Kemencén tartották szokásos évi táborukat. A tábor nem kizárólag a nyaralásról, pihenésről, szórakozásról,– bár ezekben is bőven volt részünk -, sokkal inkább az elmúlt tanévben végzett missziós tevékenységek összegzéséről és egyben a következő év feladataira való felkészülésről szólt. 

Az egyház segítse felfedezni a hit örömét 

XVI. Benedek pápa üzenete a 2012. évi Világmisszió Napjára

Beregújfalu, újrakezdés 

A Szent Gyermekség Műve következő, 2012-2013-as évi nagyprojektje ismét a Kárpát-medencében élőkre irányítja figyelmünket.