Pápai Missziós Művek Pontifical Mission Societies

Egyházmegyék

Együtt Egyiptomért 

Mons. Kurian Mathew Vayalunkal a nunciatúra főtitkárának írása. (Egyiptom)

Kilépni önmagunkból 

Az Ífjúsági Missziós Társulat (IMT) első, nyári összejövetelét 2013. július 22-25 között tartotta Püspökszentlászlón. A műhelymunka témája az volt, hogy hogyan lépjenek ki az értelmes életet kereső fiatalok önmagukból, és hogyan induljanak el a másik felé, hogyan készüljenek fel kortársaik animálására. 

Jézussal éljük az életünket 

Dr. Katona István egri segédpüspök urat a Püspöki Konferencián végzett munkája közben kérdeztük életéről, hivatásáról és a missziókról. Kértünk tőle üzenetet életünk irányítására.

IX. Váci Egyházmegyei Találkozó 

Pásztó - 2013. június 28-29.

A találkozó mottója: „Ne félj, csak higgy!”

A találkozó során több egyházközségi csoport mellett az egyházmegye Szent Gyermekség Műve missziós csoportjai is bemutatkoztak.

Szoborszentelés 

„…én egyszerre szeretném az Evangéliumot hirdetni mind az öt világrészben egészen a legeldugottabb kis szigetekig!” Lisieux-i K is Szent Teréz

Lisieux-i Kis Szent Teréz születésének 140. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A nagybárkányi egyházközösségben szoborszentelésre került sor.

Minden hivatás titok 

Beszélgetés Alberto Bottari de Castello nuncius úrral

Kórház a világ végén 

A fiatal Dél-Szudán állam legsürgősebb feladatai közé tartozik egy egészségügyi központ felépítése. Az emberek a hosszú polgárháború utóhatásaival is küszködnek. Mégis vannak a reménynek szigetei, mint a mapuorditi katolikus kórház. 

Ragyogtassuk fel a remény csillagát 

„Látom már egy új missziós korszak derengését, amely fényes nappallá lesz…” – írta Boldog II. János Pál pápa a „Redemptoris missio” kezdetű enciklikájában. Tanúi vagyunk annak, hogy e prófétai meglátás az őt követő XVI. Benedek, majd Ferenc pápa által, az Úr segítségével a megvalósulás felé tart. 

Tapini völgyében 

A Pápua Új-Guinea felföldjén élő emberek szétszórt falvakban laknak. Majdnem mindennap hosszú utat tesznek meg, meredek hegyoldalakon másznak fel, sűrű dzsungelen verekszik át magukat és rohanó folyókon kelnek át, hogy elérjék céljukat: Tapinit, a katolikus egyház által fenntartott egyik hegyi állomást. 

Dolgozzunk az Úr szőlőjében! 

Szent Péter Apostol Műve számára jelentőségteljes hétvége volt 2012. november 3. és 4., csoportunk, az Ifjúsági Missziós Társaság első országos találkozója, ahová az ország különböző pontjairól érkeztek fiatalok. 

GAMBIA-BWIAM 

„ Nem győzők hálát adni a jó Istennek azért a kiváltságért, hogy olyan helyre születtem, ahol megvan mindenem. Van mit ennem, van mit innom, van hol aludnom, van gyógyszer a betegségeimre, nem rémiszt a háború…  Az Isten megajándékozott mindezzel, s hív arra, hogy általam másokat is megajándékozhasson! „Kis imával, kis áldozattal” tudunk óriási dolgokat tenni, ha komolyan vesszük sokan, együtt!”  (M. Fidelis SSND, Makó)

Menjetek, hirdessétek az Evangéliumot 

Beer Miklós püspök úr nem először vett részt missziós együttléteinken. Tavasszal Mátraverebély-Szentkúton, nemzeti kegyhelyünkön, megtisztelte jelenlétével a missziós gyermekek zarándoklatát. Idei nyári táborunkban, Kemencén, a Börzsöny lábánál tartott szentmisén pedig a magvető példája kapcsán lelkesítette a kis missziósainkat.